Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINATION OF POTENTIAL ECOTURISM AREAS IN BOZCAADA THROUGH GIS
(BOZCAADA’DA EKOTURİZME UYGUN POTANSİYEL ALANLARIN CBS ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ )

Author : Tülay Cengiz TAŞLI  ;Burçak ŞAHİNOĞLU & Berivan EREN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 538-546
    


Summary

Ekoturizm Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)’ne göre doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir. Ekoturizm genelde küçük gruplar halinde bölgenin geleneksel mimarisini ve doğal kaynakların kullanılmasını amaçlayan bir turizm türüdür. Ülkemizin zengin coğrafyası eko turizm türleri için uygun bir potansiyeldir ancak yapılacak eko turizm faaliyetlerinin yoğun kullanımı sonucu plansız gelişimi, doğal alanların tahrip olmasına neden olabilir. Bu nedenle ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği potansiyel alanların mekânsal olarak belirlenmesi araştırmaya konu olmuştur. Çalışma alanı olarak seçilen ve 3. derece doğal sit alanı olan Bozcaada, Çanakkale İlinde yer almaktadır. Ada’nın yaz aylarında yoğun kullanımı nedeniyle tahrip olmaya başlaması, doğanın korunması açısından ekoturizm faaliyetlerinin planlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırmada CBS aracılığıyla doğal ve kültürel ögeler kullanılarak yapılan McHarg overlay (çakıştırma) yöntemi ve değerlendirmeler sonucu ekoturizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği potansiyel alanlar, mekânsal olarak belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların yerel yönetimler tarafından uygulanması sonucunda, Bozcaada'nın korunan alanlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedirKeywords
Ekoturizm, CBS, rekreasyon.

Abstract

According to the International Union for Conversation of Nature (IUCN) “ecoturism is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate nature that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local populations.” The natural and cultural richnesses of Turkey provide a good potential for nature tourism types; however, unplanned development of ecoturism activities could disturb natural areas. Therefore, spatial determination of potential areas where ecotourism activities can be carried out has been the subject of this research. The selected study area, Bozcaaada, which is a grade 3rd natural site area, is located in Çanakkale Province. The onset of deterioration of natural areas on the island due to intensive uses in summer months underscores the necessity of planning ecotourism activities considering natural conservation. In this research, the potential areas where ecotourism activities can be carried out are spatially determined via overlaying analyses and evaluations of natural and cultural elements provided by GIS. Spatial recommendations are made for ecotourism activities in the research area.Keywords
Ecotourism, GIS, recreation.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri