Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞEN SOSYAL HİZMET ALGISI BAĞLAMINDA HASTA HAKLARI
(PATIENT RIGHTS IN THE CONTEXT OF CHANGING SOCIAL WORK PERCEPTION )

Author : Emre BİRİNCİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 745-752
    


Summary

Hasta hakları son yıllarda sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle paralel olarak gelişme göstermektedir. Sağlık kuruluşları arasında rekabetin artması hastaların memnuniyet durumlarına önem verilmesini sağlamıştır. Hastalık, bireyin psikososyal ve fiziksel işlevselliğini azaltan veya yok eden bir durumdur. Hastalık durumunda kişiler sağlıklı iletişim kuramayabilir ve sağlık çalışanlarıyla çeşitli sorunlar yaşayabilir. Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamalardır. Hasta hakları sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları arasında son yıllarda gelişme gösterse de zaman içerisinde oldukça önem kazanmıştır. Bu yazının amacı temel hakların içinden sıyrılarak kendine yeni bir yer edinen hasta haklarının gelişimini ve sosyal hizmet mesleği açısından ele almaktır.Keywords
Hasta, Hasta Hakları, Sosyal Hizmet

Abstract

Patient rights have been developing in parallel with the development of health services in recent years. Increased competition among health institutions has given importance to the satisfaction status of patients. Disease is a condition that reduces or destroys an individual's psychosocial and physical functioning. In case of illness, people may not be able to communicate well and may experience various problems with healthcare workers. Patient rights are the practices that are guaranteed by the international and national legislation, for the protection of the rights of the person requesting medical assistance and applying for this purpose to a health institution within the entire service process given to him / her in that health institution. Although patient rights have improved in recent years among the application areas of the social work profession, they have gained importance over time. The aim of this paper is to discuss the development of patient rights and social work profession, which has gained a new place by breaking out of basic rights.Keywords
Patient, Patient Rights, Social Work

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri