Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENÇ BİREYLERİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE )

Author : Ataman TÜKENMEZ  ; Cemal GÜLER ; Mehmet HOCAOĞLU & Süleyman ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 942-947
    


Summary

Endüstri 4.0 devrimi ile dijitalleşen dünyada sosyal medyanın önemi de artmaktadır. Özellikle genç bireylerin sosyal medyayı en önemli iletişim kanalı olarak görmektedirler. Genç bireylerle iletişim kurmak isteyen markalar da sosyal medyayı yoğun olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma ile, önemi giderek artan sosyal medyada, genç bireylerin tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 93 kadın, 67 erkek toplam 160 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Otrar ve Argın tarafından 2013 yılında geliştirilmiş olan ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği (SMTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi yapıldığında, cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunurken, bölüm değişkeninde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.Keywords
İletişim, sosyal medya, sosyal medya tutumu

Abstract

The importance of social media is increasing in the digitalized world with the Industrial 4.0 revolution. Social media is regarded as the most important communication channel, by young people in particular. Brands that aim to communicate with young people also utilize social media extensively. In this context, the aim of this study is to investigate the attitudes of young individuals in social media, which is becoming more and more important. 93 female and 67 male; a total of 160 people who study at Istanbul University – Cerrahpasa, Faculty of Sports Sciences volunteered to participate in the study. ‘Sosyal Medya Tutum Olcegi’(Social Media Attitude Scale) which was developed by Otrar and Argin (2013) was used as the data collection tool. According to the analyses, while there were significant differences in gender, age and grade variables; no significant differences were found in other variables.Keywords
Communication, Social Media, Social Media Attitudes

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri