Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜTÜNLEŞİK STEM EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
(THE EFFECT OF INTEGRATED STEM EDUCATION ON TEACHERS AND THE OPINIONS OF TEACHERS )

Author : Sema ALTUN YALÇIN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 948-963
    


Summary

Çalışma da öğretmenlerin STEM programını öğrenmeleri ve müfredatla bütünleştirebilecek bilgi ve deneyime sahip olabilmeleri amaçlanmıştır. Çalışmaya; Fen Bilgisi Öğretmeni ve İlköğretim Matematik Öğretmeni olan toplam 43 kişi katılmıştır. Öğretmenlere teorik bilgi verilerek ve uygulamaya dönük beceri kazanmaları için gerekli uygulamalar 6 ay boyunca birebir sağlanmaya çalışılmıştır. Verilen eğitim doğrultusunda, öğretmenlerin bilgi ve uygulamaları ne kadar gerçekleştirebildikleri de kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla; öğretmenlerin ders programı hazırlamaları sağlanarak ve bunlar uzmanlar tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin derslerine gidilerek bütünleşik STEM eğitimini ne kadar uygulayabildikleri, uygulama aşamasında hangi problemlerle karşılaştıkları, karşılaşılan problemleri nasıl çözmeye çalıştıkları gibi pek çok durum öğretmenlerin dersleri kayıt altına alınarak yani birebir mikro öğretim yoluyla gerçekleştirilmiştir. Projenin sonunda, öğretmenlerin STEM hakkındaki, bilgi ve becerilerinin gelişmesi sağlanmıştır. Ayrıca meslek yaşantılarında STEM programını uygulayabildikleri böylece disiplinler arası etkileşimi kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. STEM uygulamalarını derslerinde kullanmaya karşı olumlu tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin FeTeMM öğretimi yönelimlerinde ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.Keywords
STEM, Fen Bilgisi Öğretmeni, Matematik Öğretmeni, Disiplinlerarası, Mikro Öğretim

Abstract

The article aims to enable teachers to learn the STEM program and have knowledge and experience that can be integrated into the curriculum. Totally 43 participants who were the teachers of science and mathematics were included in the study. The teachers were supported with theoretical knowledge and the necessary skills related to the practice were provided for them one by one for 6 months. In accordance with the training provided, it was tried to check how much the teachers could actualise the knowledge and applications. With this purpose, the teachers were directed to prepare course schedules and experts checked these. In addition, many situations such as: how much they could apply the integrated STEM education, which problems they encountered during the implementation phase and how they tried to solve these problems encountered, were recorded by entering the courses of the teachers; that is, through micro teaching. At the end of the project, it was provided to develop the knowledge and skills of teachers related to the STEM. In addition, it was found out that they could apply the STEM program and use the interdisciplinary interaction in their professional lives. It was noticed that they developed a positive attitude towards using STEM in their lessons.Keywords
STEM, Science Teacher, Mathematic Teacher, İnterdisciplinary, Micro Teaching

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri