Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NÛH VE İBRAHÎM KISSALARI BAĞLAMINDA İSLAM’DA AİLE MEFHUMU
(IN THE CONTEXT OF NOAH AND ABRAHAM LIFE STORIES THE STATUS OF THE FAMILY IN ISLAM )

Author : Maşallah TURAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 964-980
    


Summary

Hz. Nûh’un Yâm ismini taşıyan oğlunun ve Hz. İbrahîm’in Âzer olarak Kur’an’da adı geçen babasının, peygamberlik öğretisi karşısında sergiledikleri olumsuz tutumlar dikkat çekicidir. Sergilenen olumsuz tavırlara karşı her iki peygamberin verdikleri cevaplar, ıslah için tercih ettikleri üsluplar, uyguladıkları davranış tarzları, İslam’daki aile anlayışını şekillendiren önemli unsurlar içermektedir. Söz konusu unsurların iyi bir şekilde analiz edilmesiyle, aile ve akrabalık bağının dünya ve ahiret hayatları açısından taşıdığı değerin ne olması gerektiğine dair çok ciddi katkılar elde edileceği kuşkusuzdur. İşte bu sebeple elinizdeki bu çalışmada, Hz. Nûh’un ve Hz. İbrahîm’in hayatlarından bazı kesitler, baba-oğul denklemindeki ilişkileri özetleyen ögeleri barındırmasından hareketle özellikle tercih edilmiş, ailevî ilişkilerin din farklılığı durumunda nasıl olması gerektiği sorununa çözümler sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Nûh, İbrahîm, Baba, Oğul, Aile.

Abstract

The negative attitudes of Noah's son who named Yam, and Abraham's father who was mentioned in the Qur'an as Âzer, against the doctrine of prophethood are remarkable. Both the prophets' responses to the negative attitudes exhibited, the styles they preferred for correction, the manner of conduct they applied, have important elements that shape the family understanding in Islam. There is no doubt that a good analysis of these elements will yield very serious data on the value of family and kinship, in terms of the life of the world and the hereafter. For this reason, in this study, some sections of the lives of Noah and Abraham were especially preferred because they contain elements that summarize the relations in the father-son equation; it has been tried to present solutions to the problem of how family relations should be in case of religious differences.Keywords
Noah, Abraham, Father, Son, Family.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri