Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE MESLEK SEÇİMİ VE ÖZYETERLİLİK İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN CHOICE OF PROFESSION AND SELF-EFFICIENCY IN NURSING DEPARTMENT STUDENTS )

Author : Ali ÜNAL   & Emrah BİLGENER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 993-1002
    


Summary

Meslek seçimi bireyin gelecek planını yapmasında ve gelecekte yaşamdaki duruşunu belirlemesinde en önemli unsurlardan biridir. Kişisel yetenekler, imkanlar, gelecekteki kariyer hedefi, istekler, sosyal özellikler gibi unsurlar meslek seçiminde etkili olan objektif kriterler olarak görülebilir. Ancak bireyler meslek kararı verirken sübjektif etkilere de kapılabilmektedir. Çeşitli imkansızlıklar, ailenin ve çevrenin etkisi, gelecek kaygısı gibi etkenler bireyleri uygun meslek seçiminden uzaklaştırmaktadır. Bireyin kendisine uygun doğru mesleği seçebilmesi için objektif ve doğru karar vermesi gerekmektedir. Özyeterlilik kavramı bireyin özgüveninin artmasını sağlamakla birlikte doğru değerlendirme, karar verme ve dış etkilere karşı koyma yetilerini artırmaktadır. Kişinin yaşamındaki olumlu ve olumsuz etkenler, geçmiş yaşamı, sosyal çevre gibi birçok etken özyeterliliği etkilemektedir. Özyeterlilik bireyin yaşamını idame ettirmesinde değerlendirme, problem çözme, karar verme gibi konularda etkili olan, bireyin özgüveninin yüksek olmasını sağlayan bir etkendir. Özyeterlilik unsuru birçok alanda olduğu gibi meslek seçiminde de verilen kararları etkilemektedir. Araştırmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin özyeterlilik durumu ile meslek seçimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin demografik özelliklerinin meslek seçimin etkilemesinin yanı sıra özyeterlilik düzeyinde göre de meslek seçiminde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özyeterliliği yüksek olan bireylerin meslek seçiminde daha etkin ve uygun kararlar verdikleri belirlenmiştir.Keywords
Hemşirelik, meslek seçimi, özyeterlilik

Abstract

Choosing a profession is one of the most important factors in making an individual's future plan and determining his / her future stance. Factors such as personal abilities, opportunities, future career goals, aspirations, social characteristics can be seen as objective criteria that affect the choice of profession. However, individuals may have subjective effects when making a professional decision. Factors such as various impossibilities, the impact of the family and the environment, and future anxiety distract individuals from appropriate choice of profession. The individual has to make an objective and correct decision in order to choose the right profession for himself. The concept of self-efficacy increases the individual's self-confidence and increases the ability of correct assessment, decision-making and resisting external influences. Many factors such as positive and negative factors in the person's life, past life and social environment affect self-efficacy. Self-efficacy is an effective factor in issues such as assessment, problem solving and decision-making in maintaining an individual's life. As in many areas, self-efficacy affects the decisions taken in the choice of profession. In this research, the relationship between self-efficacy and occupational choice of nursing students was examined. In addition to the effect of the demographic characteristics of the students on the choice of profession, it was found that there were differences in the choice of profession according to the level of self-efficacy. It has been determined that individuals with high self-efficacy make more effective and appropriate decisions in career choice.Keywords
nursing, choice of profession, self efficiendy

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri