Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FESTİVALLERİN DÜZENLENDİKLERİ DESTİNASYONLARA KATKISININ İNCELENMESİ: NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTION OF FESTIVALS TO DESTINATIONS: CASE OF NARENCİYE FESTIVAL )

Author : Mahmut BARAKAZI   & Mehmet Fatih KAYRAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 1031-1039
    


Summary

Küresel turizm gelişimine bağlı olarak gidilecek destinasyonlar arasındaki rekabet arttıkça, eşsiz yöresel ürünler ve destinasyonun kültürel miras değerleri turistlerin çekiciliği için giderek daha belirleyici bir faktör haline gelmektedir. Yöresel ürünlerin festival turizmi ile bağının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Destinasyonda ki yöresel ürünler, festival turizmi ile değerlendirilmekte ve bu kapsamda Türkiye’de pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Akdeniz iklim ve bitki örtüsüne uygun olarak 2010 yılından itibaren her yıl Mersin ilinde yöresel ürün ve lezzetlerin yer aldığı Narenciye Festivali düzenlenmektedir. Bu çalışmada Narenciye Festivali ele alınarak yöresel ürünlerin tanıtımı ile birlikte destinasyona sağladığı sosyal ve ekonomik etkiler incelenmiştir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği (mülakat) ile 9 kişinin görüşleri değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak bulgular ile yorumlanmıştır.Keywords
Gastronomi, Festival, Turizm, Narenciye, Mersin

Abstract

As the competition among destinations to grow due to global tourism development increases, unique local products and cultural heritage values of destinations become increasingly decisive for tourists' attractiveness. It is observed that the connection of local products with festival tourism increases every year. The destinations of local products, are evaluated with festival tourism and in this regard many events are organized in Turkey. In accordance with the Mediterranean climate and vegetation, every year since 2010, Festival of Narenciye is organized in Mersin with local products and tastes. In this study, the Festival of Narenciye was discussed and the social and economic impacts of the local products to get her with the destination were examined. In there search, the opinions of 9 people were evaluated with face-to-face interview technique (interview), one of the qualitative research methods. The data obtained were subjected to descriptive analysis and interpreted with the findings.Keywords
Gastronomy, Festival, Tourism, Narenciye, Mersin

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri