Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN ÇALIŞANLARIN İNSTAGRAM MAĞAZALARINI KULLANIM NEDENLERİ: SİVAS İLİ KAMU ÇALIŞANI ÖRNEĞİ
(REASONS FOR WOMEN EMPLOYEES TO USE INSTAGRAM SHOPS: SAMPLE SİVAS PROVINCE OF PUBLIC EMPLOYEES )

Author : Mualla AKÇADAĞ   & Aslıhan ÖNİZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1078-1090
    


Summary

İnteraktif iletişim ortamı olarak kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan İnstagram; kurulduğu 2010 yılından itibaren cazibesini artırmaya devam etmektedir. Sosyalleşme alanı olarak kullanılmaya başlayan İnstagram günümüzde önemli bir pazarlama platformu haline gelmiştir. Bu süreçte uygulama tüketicilere binlerce sanal mağazadan daha uygun koşullarda alışveriş yapma imkânı sağlamaktadır. Çalışan kadın nüfusunun artması ile birlikte iş hayatındaki kadınlar zamanlarının bir kısmını alışveriş trendlerini takip etmeye ayırmışlardır. Çalışan kadınların alışveriş için zamanının, çalışmayan kadınlara oranla daha kısıtlı olması kadınları alternatifler aramaya yöneltmiştir. İnstagram platformundaki sanal mağazalardan daha kolay ve daha pratik bir şekilde alışveriş yapmak, çalışan kadınlar için ilk tercih olmaya başlamıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, zamanının büyük bir kısmını iş yaşamında harcayan ve alışverişe yeteri kadar zamanı kalmayan çalışan kadınların İnstagram mağazalarını kullanma durumlarını tespit etmektir. Çalışmanın anakütlesini, Sivas ili kamu kurumlarında çalışmakta olan 25 kadın oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplamak için hazırlanan soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışan kadınların demografik özellikleri yer alırken, ikinci kısımda kadın çalışanların İnstagram kullanım durumlarını belirlemek için Özeltürkay vd. (2014) çalışmalarından uyarlanan 10 sorulu ölçekten yararlanılmıştır. Nitel yöntem kullanılarak yapılan çalışma sonucunda Sivas İli Kamı kadın çalışanların İnstagramı alışverişte kullanma nedenleri uygun fiyat, zaman tasarrufu, ürünlerin kalitesi gibi etkenler olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Sosyal Medya Mağazaları, İnstagram, Pazarlama

Abstract

Instagram, one of the social media networks used as an interactive communication environment; has been increasing its attractiveness since its establishment in 2010. Instagram, which started to be used as a socialization area, has become an important marketing platform. In this process, the application allows consumers to shop in thousands of virtual stores under favorable conditions. With the increase in the working women population, women in business life have devoted some of their time to follow shopping trends. The fact that working women have more time for shopping than women who do not work has led women to look for alternatives.Shopping easier and more practical than the virtual stores on the Instagram platform has become the first choice for working women. From this point of view, the aim of this study is to determine the use of Instagram stores of working women who spend most of their time in business life and do not have enough time for shopping. The population of the study consists of 25 women working in public institutions of Sivas. The questionnaire prepared to collect data consists of two parts. The first section includes the demographic characteristics of working women, the second section to determine the instagram use status of female employees Ozelturkay et al. (2014). As a result of the study conducted using qualitative method, the reasons of using female Instagram in shopping in Sivas Province Kami were found to be factors such as reasonable price, time saving and quality of products.Keywords
Social Media Stores, Instagram, Marketing

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri