Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAMİYET’İN AFRİKA KITASINDAKİ GELENEKSEL KADIN GÜREŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(The Influence of Islam on Traditional Female Wrestling in Africa Continent )

Author : Ünsal TAZEGÜL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1099-1111
    


Summary

Güreşin mazisi, tarihin derinliklerinde köklü bir spordur. Güreş, bütün toplumlarda farklı isimler altında, yöresel kurallara bağlı olarak yapılmıştır. Afrika’da kadınlar, güreşi sadece bir spor olarak görmemekteydiler. Onlar için güreş, ergenlikten kadınlığa geçişin bir sembolü olduğu gibi, toplum içerisindeki statülerini artırmak için de bir araçtı. Yapılan bu çalışmanın amacı, İslamiyet’in Afrika Kıtasındaki geleneksel kadın güreşi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Yapılan bu araştırma, tarihsel çalışmalarda kullanılan tarama modeli ve tarihsel araştırma metodu ile yapılandırılmıştır. Tarihsel araştırma metodu; kitap, belge, dosya, resmi ve özel yazışma evrakları; yabancı dilde bilgi ve belgelerin incelenmesi, tercüme edilmesi, okunması ve değerlendirmesine dayanan bir yöntemdir. Çalışmanın sonunda, İslamiyet’in Afrika Kıtası’ndaki geleneksel kadın güreşi üzerinde olumsuz etkisi olduğu anlaşılmıştır. İslamiyet’in etkisiyle kadınların güreş alanlarında giydikleri kıyafetler daha kapalı olmaya başlamıştır.Keywords
İslamiyet, Geleneksel, Kadın, Güreş, Afrika.

Abstract

Wrestling is a branch of sports, which are deeply rooted. Wrestling has been done in all societies under different names and regional rules. In Africa, women did not regard wrestling only as a sport. For them, wrestling was a symbol of transition from puberty to womanhood, as well as an instrument which increases their statues within society. This study aims to reveal the influence of Islam on traditional women wrestling in Africa Continent. In this study, it was structured with the historical survey method and historical research method used in historical studies. Historical research method, books, documents, files, official and private correspondence documents, foreign language information and documents are examined, translated and read and evaluate a method. At the end of the study, it was observed that Islam had a negative effect on the traditional female wrestling in Africa Continent. After the influence of Islam in Africa, women’s clothes in wrestling areas became much more modest.Keywords
Islam, Traditional, Female, Wrestling, Africa.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri