Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN ULAŞTIRMA İŞLETMELERİNİN KARLILIK VE FİNANSAL YAPI ORANLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF PROFITABILITY AND FINANCIAL STRUCTURE RATES OF TRANSPORTATION COMPANIES IN BORSA ISTANBUL )

Author : Halil SUNAR   & Refik YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1214-1219
    


Summary

Turizm sektörü çevresinde yaşanan gelişmelerden dolayı kırılgan bir yapıya sahiptir. Turizm sektörünün bu kırılgan yapısından en çok turizm sektörünün paydaşları etkilenmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, 2015-2018 yılları arasında Türkiye turizmini dolaylı veya doğrudan etkileyen olayların Borsa İstanbul’da yer alan ulaştırma işletmelerinin karlılık ve finansal yapı oranları ile etkisini ölçerek karşılaştırmaktır. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan sektörler bazında Borsa İstanbul’da ulaştırma sektöründe işlem gören 8 işletmeden 6’sı araştırmaya dâhil edilmiş ve bu işletmeler tarafından yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş olan finansal raporları aracılığıyla finansal yapı oranları ve karlılık oranları incelenmiştir. Finansal yapı oranları olarak işletmelerin kaldıraç oranı, özkaynak/varlık oranı, kısa vadeli yükümlülük/toplam yükümlülük oranı, maddi duran varlık/ özvarlık oranları değerlendirilmiştir. Karlılık oranları olarak ise, brüt kar marjı, net kar marjı, FAVÖK Marjı hesaplanarak değerlendirilmiştir.Keywords
Turizm, Borsa İstanbul, BIST, Karlılık, Finansal Yapı

Abstract

The tourism sector has a fragile structure due to the developments around it. The stakeholders of the tourism sector are most affected by this fragile structure of the tourism sector. The aim of this study was made between the years 2015-2018 directly or indirectly affect the profitability of Turkey tourism exchange event of the transportation company located in Istanbul and to compare measuring the impact of the financial structure ratios. Six of the eight companies traded in the transport sector in Borsa Istanbul on the basis of sectors from the Public Disclosure Platform were included in the study and financial structure ratios and profitability ratios were examined through independent audited financial reports issued by these enterprises. Leverage ratio, equity / asset ratio, short-term liability / total liability ratio, tangible fixed assets / equity ratios were evaluated as financial structure ratios. As for profitability ratios, gross profit margin, net profit margin and EBITDA margin are calculated.Keywords
Tourism, Borsa İstanbul, BIST, Profitability, Financial Structure

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri