Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HADİSLERDE ÖFKE KONTROLÜ VE ÖFKE KONTROLÜNÜN TRAFİK AHLAKINA ETKİSİ
(ANGER MANAGEMENT IN HADITHS AND EFFECT OF THE ANGER MANAGEMENT IN TRAFFIC ETHICS )

Author : Recep ASLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1257-1268
    


Summary

Ülkemizde trafik kazalarının sebepleri arasında büyük bir oranla sürücü hataları ilk sırada yer almaktadır. Meydana gelen kazalarda aşırı hız yapma, yorgunluk, uykusuzluk ve alkollü araç kullanımı, öfke ve sabırsızlık, kuralları ihmal ve benzeri hatalar belirleyici rol oynamaktadır. Biz bu çalışmada trafik kazalarına yol açan hatalar arasında olan öfke olgusunu Hz. Peygamber’in sözleri çerçevesinde değerlendireceğiz. Bilindiği üzere öfke duygusu, insanda doğuştan var olan ve hemen hemen herkesin yaşadığı temel hislerden biridir. Bu his, kontrol edilmediğinde kişilerin bireysel ve toplumsal yaşantısında, ruh ve beden sağlığında olumsuz bir takım sonuçlara yol açabilmekte, kişinin kendisiyle ve çevresindeki insanlarla uyumunu zedeleyebilmektedir. Öfke halinde kendini kaybetmemek, nefsini dizginlemek gerçekten büyük bir gayret gerektirir. Özellikle trafikte, kişinin öfkesine hâkim olması seyir halinde karşı taraftaki sürücü hatalarından kaynaklanan kusurlardan dolayı daha da zor hale gelmektedir. Bu sebeple makalede Hz. Peygamber’in öfkeyi kontrol etmek için yaptığı tavsiyeleri ve bu tavsiyelerin trafik ahlakına etkisini inceleyeceğiz.Keywords
Hz. Peygamber, Hadis, Öfke Kontrolü, Trafik Ahlakı

Abstract

Among the reasons for traffic accidents drivers’ mistake takes first place on a large scale for our country. Speeding, fatigue, insomnia, driving alcoholic, anger and impatience, neglecting rules and similar errors play a decisive role in accidents. In this article, we will consider anger that leads to traffic accidents in the context of the prophet's words. As it is known anger is inherent in people and is one of the core feelings that almost everyone has. This feeling, when is not controlled, can lead to some negative results in spiritual and physical health, and can harm the harmony of a person with himself and people around him in individual and social life. Not losing himself/herself when angry, require a great effort to curb the soul. Especially in traffic, person to control the anger during cruising due to defects caused by driver error on the opposite side is becoming more difficult. For this reason, this article will examine Prophet's advice to control his/her temper and the impact of these recommendations on traffic ethics.Keywords
Prophet, Hadith, Anger Management, Traffic Ethics

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri