Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ETİK KURAMLAR ÇERÇEVESİNDE SOSYAL GÜVENLİK
(SOCIAL SECURITY IN THE FRAMEWORK OF ETHICAL THEORIES )

Author : Mahmut YARDIMCIOĞLU  & Merve KAPLAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1347-1354
    


Summary

Sosyal güvenlik bir vatandaşlık hakkıdır. Sosyal güvenlik uygulamaları günümüzde kamu desteği ile sürdürülmekte, ihtiyaç duyulan kaynakların yeterli olmaması sebebiyle birtakım engeller ile karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal güvenliğin amaçları arasında adil bir hizmet sunmak düşüncesi bulunmaktadır. Adaletin varlığından bahsedebilmek için ilk olarak, birey ya da vatandaşların bir şeye yönelik hak talep etmelerinin şartları tanımlanmalıdır. Hak talep edenin belirlenmesinin kim tarafından yapılacağı ve belirlenen hakların nasıl verileceğinin adil bir şekilde belirlenmesi sosyal güvenliğin başka bir şartıdır. Etik kuramlar, etik anlamda sosyal güvenlik yasalarının uygulanabilirliğinde kullanılan ve alınan kararların ne olduğunun paradigmalarını oluşturmuşlardır. Sosyal güvenlik uygulamaları, etik ilkeler bağlamı içinde değerlendirilmekte ve anlam kazanmaktadır. Etik kuramların paradigmaları yalnızca mefhumların ne olduğu hakkında değil, aynı zamanda pratik uygulamalarda da farklı yaklaşımların ne olduğu üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmada, etik kuramlar bağlamında sosyal güvenlik uygulamaları incelenmiştirKeywords
adalet, etik, etik kuramlar, sosyal güvenlik

Abstract

Social security is a citizenship right. Today, social security practices continue with public support, and they face obstacles due to insufficient resources. Among the aims of social security is the idea of providing a fair service. In order to talk about the existence of justice, firstly, the conditions for individuals or citizens to claim something must be defined. It is another condition of social security that the determination of the claimant is done by a person and how the rights granted are given in a fair manner. Ethical theories have formed the paradigms of the decisions used and applied in the application of social security laws in the ethical sense. Social security practices are evaluated within the context of ethical principles and gain meaning. The paradigms of ethical theories focus not only on what concepts are, but also on different approaches in practical practice. In this study, social security practices in the context of ethical theories are examined.Keywords
Justice, Ethics, Ethical Theories, Social Security

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri