Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUPPLIER SELECTION PROCESS WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES; AN APPLICATION
(ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİM SÜRECİ; BİR UYGULAMA )

Author : Şeyma BOZKURT UZAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 26-40
    


Summary

Bu çalışma, havayolu şirketi bilgi teknolojileri departmanı yazılım şirketi seçiminin çok kriterli karar verme teknikleri ile nasıl belirlendiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan tüm havayolu şirketleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemeni ise Türkiye’nin önde gelen lider pozisyonunda bulunan milli havayolu şirketi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Saaty ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, karar verici grup tarafından kriterlerin önem derecelerinin karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda havayolu şirketi bilgi teknoloji departmanı yazılım şirketi seçimi AHP ile kriterlerin ağırlıkları belirlendikten sonra, TOPSIS ve VIKOR yöntemi kullanılarak birinci tedarikçi firmanın en iyi seçim olacağı saptanmıştır.Keywords
Çok kriterli karar verme, AHP, TOPSIS, VIKOR, Tedarikçi seçimi, Havayolu

Abstract

This study aims to investigate, how the selection of airline company information technology department software company is determined by multi criteria decision making techniques. Research population consist of all airline companies in Turkey and the sample consist of leading position in the national airline of Turkey. Data were collected with “ Saaty scale” . The scale was mutually evaluated by the decision-making group. In order to ensure the accuracy of the data mixed methods research was used combining both quantitative and qualitative research methods. The results of data analysis, after selecting the airline company information technology department software company, weights of criteria with AHP, TOPSIS and VIKOR methods were used together to select supplier company.Keywords
Multi criteria desicion making, AHP, TOPSIS, VIKOR, Supplier selection, Airway

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri