Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMLARIN STRATEJİK YÖNETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTALLEŞMENİN ROLÜ
(THE ROLE OF DIGITALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT PROCESSES OF ORGANIZATIONS )

Author : Gözde MERT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 41-58
    


Summary

Sanayi devrimiyle beraber artan üretim, işletmeleri yeni pazar arayışları içerisine sokmuştur. Yeni pazar arayışıyla beraber, tek amaçları, çok üretip, çok satmak ve maksimum kâr elde etmek olan işletmeler arasında kıyasıya bir rekabet yarışı başlamıştır. Bu rekabet yarışında kimi kurumlar elenmiş, kimi kurumlar ise ayakta kalarak hızla büyümüşlerdir. Bu noktada karşımıza 1980 sonrası gelişen ve hızla yayılan “stratejik yönetim” ve 2000’li yıllardan itibaren ise “dijital çağ ve dijitalleşme” kavramları çıkmaktadır. Sınırların olmadığı, tüm dünyanın bir pazar haline gelmiş olduğu günümüzde, kurumlar yaşamlarını sürdürebilmek ve büyümek için stratejik yönetim politikaları uygulamakta, geleceği önceden tahmin edip, doğru kararlar vermeye çalışmaktadırlar. Stratejik yönetim, sürekli yenilik yapmak ve rakiplerine karşı üstünlük kurmak çabasındaki işletme ve organizasyonlara rehberlik eden bir kavramdır. Dijital çağın en önemli çıktısı bilgi toplumu, bilgiye hızlı ulaşım, bilginin hızlı paylaşılması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve depolanması süreçleriyle bilgi ve iletişim teknolojilerini baz alan bir dönemi kapsamaktadır. Bu durum her alanı etkilediği gibi iş hayatında stratejik yönetim alanında da önemli değişiklikler yaratmıştır. Dijitalleşmenin bu rolü nedeniyle birçok araştırmacının da ilgisini çekmektedir. Bu çalışmada, stratejik yönetim kavramı ayrıntılı bir literatür çalışması ile incelenmekte; stratejik yönetim ile dijitalleşme arasındaki ilişki teorik bir açıdan ele alınmaktadır.Keywords
Stratejik Yönetim, Dijitalleşme, Dijital Dönüşüm, Yönetim

Abstract

Increasing production with the industrial revolution has put the businesses in search of new markets. With the search for a new market, a fierce competition race has begun among businesses whose main purpose is to produce and sell a lot and to achieve maximum profit. In this competition, some institutions have been eliminated and some institutions have grown rapidly. At this point, we come across the concepts of “strategic management” that developed and spread rapidly after 1980 and “digital age and digitalization” since 2000s. In today's world, where there is no boundaries and the whole world has become a market, institutions are implementing strategic management policies in order to survive and grow, they predict the future and try to make the right decisions. Strategic management is a concept that guides the businesses and organizations that strive to innovate and excel against their competitors. The most important output of the digital age covers an era of information society, rapid access to information, rapid sharing, production, dissemination and storage of information, and information and communication technologies. As this situation affects every field, it has also created important changes in the field of strategic management in business life. Due to this role of digitalization, it attracts the attention of many researchers. In this study, the concept of strategic management is examined with a detailed literature study; The relationship between strategic management and digitalization is considered from a theoretical perspective.Keywords
Strategic Management, Digitalization, Digital Transformation, Management

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri