Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESİM TERAPİSİNDE MEDİTASYON: MEDİTATİF RESİM
(MEDITATION IN PAINTING THERAPY: MEDITATIVE PAINTING )

Author : Eda Öz ÇELİKBAŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 88-96
    


Summary

2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan ve günümüzde dernek ve sempozyum çalışmalarıyla gelişmekte olan sanat terapisi oldukça önemlidir. Alt dalı olan resim terapisi sanat terapisinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Görsel sanatlar terapisinde yer alan tüm etkinlikler resim terapisinin konusu olabilir. Resim terapisi ile meditasyonun birleşmesinden de meditatif resim diyebileceğimiz bir alt başlık daha oluşabilir. Bu başlık, sanat eğitimlerinde, ders müfredatlarında yer alabilir. Geleceğin en büyük hastalığının stres olduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ağır çalışma şartları, değişen insan profili, yaşanılan coğrafyanın değişimi ve kültüre etkileri düşünülürse, yalnızlaşan insan kendisine iyileştirici alternatif aktiviteler aramaktadır. Hem psikoterapinin bir alt dalı olarak, hem de alternatif bir sanat eğitimi yöntemi olarak resim terapisi bağlamında meditatif resim meditasyon bilgeliğinin ve yaratıcılığın resim tekniğiyle birleşmesiyle kendini daha da iyi gösterir. Bu makalede, meditatif resim ilk kez bir eğitim ve resim terapisi önerisi olarak isimlendirilmiştir. İlk kez meditatif resim kavramına yer verilmiştir. Sanatsal bağlamda da meditasyonun hazır bulunuşluk açısından hız kazandırıcı olduğu örneklerle açıklanmıştır.Keywords
Sanat Terapisi, Resim Terapisi, Meditasyon, Meditatif Resim, Psikoterapi

Abstract

Art therapy, which has become widespread since the beginning of 2000s and is developing with associations and symposiums today, is very important. Art therapy is one of the most widely used methods in art therapy. All activities in visual arts therapy can be the subject of painting therapy. The combination of painting therapy and meditation can create another subtitle, which we can call meditative painting. This title can be included in the curriculum of art education. Stress has proven to be the biggest disease of the future. Considering the heavy working conditions, changing human profile, changing geography and its effects on culture, the lonely person is looking for alternative healing activities. In the context of painting therapy, both as a sub-branch of psychotherapy and as an alternative art education method, meditative painting is manifested by the combination of meditation wisdom and creativity with painting technique. In this article, meditative painting is named for the first time as a proposal for education and painting therapy. For the first time, the concept of meditative painting was introduced.Keywords
Art Therapy, Drawing and Painting Therapy, Meditation, Meditative Painting, Psychotherapy

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri