Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUTLULUK (ÖZNEL İYİ OLUŞ) KUŞAKTAN KUŞAĞA AZALIYOR MU? MUTLULUĞUN (ÖZNEL İYİ OLUŞ) KUŞAKLAR BAZINDA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(DOES HAPPINESS (SUBJECTIVE WELL BEING) DECREASE FROM THE GENERATION TO THE GENERATION? A RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF HAPPINESS (SUBJECTIVE WELL BEING BASED ON THE GENERATIONS )

Author : Gülbeniz AKDUMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 23
Page : 274-284
    


Summary

Günümüzün teknolojik ve gelişmiş Dünyasında artan imkanlar ve seçenekler kişileri bir yandan refaha ulaştırırken bir yandan da herşeye sahip olmanın verdiği değersizleştirme ve yalnızlaştırma nedeniyle mutsuzlaştırmaktadır. Mutluluk tarihin her döneminde insanların ulaşmak istediği bir duygu olmuştur. Mutluluk, kişinin yaşamdan aldığı genel memnuniyetin bir ifadesidir. Hemen hemen aynı dönemlerde doğan kişilere aynı kuşak mensubu adı verilmektedir. Bir kişinin mutlu olmasını etkileyen demografik faktörler, karakteristik özellikler ve hayata bakış açısı gibi onlarca etken içinde en önemlilerinden biri kişinin yaşadığı kuşaktaki sosyokültürel, ekonomik ve siyasi olaylardır. Bu olaylar kişinin hayata dair deneyim ve kazanımlarını direkt olarak etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı aynı ve farklı dönemde yaşayan kuşaklar arasında mutluluk seviyelerinde farklılıklar olup olmadığının analiz edilmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu (cinsiyet ve doğum kuşağı) ve Oxford Mutluluk Ölçeğinden (öznel iyilik algısı ölçeği) oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öznel iyilik algısı puanlarının kuşaklara göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Y ve Z kuşağı katılımcıların öznel iyilik algı puanları, bebek patlaması ve X kuşağı katılımcıların puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Z kuşağı katılımcıların öznel iyilik algı puanları, Y kuşağı katılımcıların puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.Keywords
Kuşaklar, mutluluk, öznel iyi oluş

Abstract

Increasing possibilities and options in today's technological and advanced world make people happy, while also making them unhappy due to the devaluation and isolation of having everything. Happiness has been a feeling that people want to reach in every period of history. Happiness is an expression of the general satisfaction that one gets from life. People born in almost the same period are called members of the same generation. One of the most important factors in dozens of factors such as demographic factors, characteristics and perspective on life that affect a person's happiness are the sociocultural, economic and political events of the person's generation. These events directly affect one's experience and gains in life. In this context, the purpose of our research is to analyze whether there are differences in happiness levels between generations living in the same and different periods. A questionnaire form consisting of demographic information form (gender and birth generation) and Oxford Happiness Scale (subjective well-being scale) was used as data collection tool in the research. As a result of the research, it was determined that the scores of subjective well-being perception differ significantly according to the generations. The subjective well-being perception scores of the Y and Z generation participants were significantly higher than the baby boomer and the X generation participants' scores. The subjective well-being perception scores of the participants of the Z generation are significantly higher than those of the Y generation.Keywords
Jenerations, happiness, subjective well-being

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri