Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KANITTAN POLİTİKALARA: ETKİN KAMU POLİTİKASI TASARIMINDA BÜYÜK VERİ
(FROM EVIDENCE TO POLICIES: BIG DATA IN EFFICIENT PUBLIC POLICY DESIGN )

Author : Seyida ERKEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 146-159
    


Summary

Dijital teknolojilerin hayatın her alanına nüfuz etmeye başlamasıyla birlikte insanların rutin iş ve işlemleri sırasında dahi pek çok veri üretilmekte, üretilen verilerin işlenmesi yoluyla kamu ve özel sektörün kritik kararlarında kullanabileceği pek çok değerli bilgi gün yüzüne çıkmaktadır. Günümüzde artan rekabet yöneticilerin rasyonel karar vermelerini daha önemli hale getirmektedir. Özellikle kamu hizmeti alan vatandaşın artan hız, kalite ve yerindelik beklentisinin en iyi şekilde karşılanabilmesi için kamu hizmet ve politikalarının daha rasyonel biçimde tasarlanmış olması gerekmektedir. Dünya örneklerinde sağlık sektörü ile ön plana çıkan kanıt temelli uygulamalar zamanla eğitim, sosyal hizmetler gibi diğer alanlara da yayılarak artış göstermeye başlamıştır. Türkiye’de ise konu özellikle son on yılda tartışma alanı bulmuştur. Kamu politikaları karar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımı ve önemini konu alan bu çalışma, aynı zamanda kanıta dayalı politikaların artan uygulama örneklerini de göstererek bu politikaların ve büyük verinin etkin kamu politikası tasarımında nasıl kullanılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uygulama örnekleri incelendiğinde; özellikle bilimsel verilerle desteklenerek ortaya çıkmış kanıtların kamu politikalarının karar alma süreçlerinde kullanımı yönündeki tercihlerin artmakta olduğu görülmektedir. Kanıta dayalı politikaların Türkiye’de kısa sürede tam anlamıyla yaygınlık kazanabileceğini söylemek doğru olmasa da, pek çok alanda kanıta dayalı politikaların başarılı sonuçlar doğurmaya uygun bir araç olduğu söylenebilir. Veri mahremiyetinin korunması konusunda çalışmaların artırılması ve veri kullanım kültürünün yerleşmesi için projelerin yürütülmesi kısa vadede yapılabilecek çalışmalar arasında sayılabilir.Keywords
Kamu Politikaları, Büyük Veri, Kanıta Dayalı Politika.

Abstract

Many data is produced even during the routine work and processes of people in conjunction with the start of digital technology to penetrate every area of life and, through the processing of the data, many valuable information that can be used in the critical decisions of the public and private sectors is revealed. Today, increasing competition makes it more important for managers to make rational decisions. In order to meet the increasing speed, quality and appropriateness expectations of the citizens receiving public services in the best manner, public services and policies should be designed more rationally. In the world examples, evidence-based practices, that have come to the forefront with the health sector, have begun to increase in time by expanding to other fields such as education and social services In Turkey, especially in the last decade it has found place for discussion. This study, which is about the use and importance of big data in public policy decision-making processes, also aims to reveal how these policies and big data can be used in effective public policy design by representing increasing application examples of evidence-based policies. When examining the application examples, it is seen that preferences for the use of the evidence is increasing in the decision making processes of public policies that revealed especially by supporting scientific data. Evidence-based policy to say a short period of time could become widespread if not literally true in Turkey, said that in many areas of evidence-based policy is an appropriate tool to give birth to successful results. Although it is not true to say that evidence-based policy could soon become widespread in Turkey properly, it can be said that in many areas, evidence-based policies are suitable tools to result in successful outcomes. Increasing the studies about protection of data privacy and conducting projects to establish the culture of data usage can be considered as studies that could be performed in the short term.Keywords
Public Policies, Big Data, Evidence Based Policy

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri