Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONSERVATUVARLARDA STÜDYO MÜZİSYENLİĞİNE YÖNELİK BİR DERSİN ÖNEMİ (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
(THE NECESSITY OF STUDIO MUSICIANARY COURSE IN CONSERVATORIES (EXAMPLE OF GAZİANTEP UNIVERSITY) )

Author : Hasan DELEN   & Ersin YILDIRIMER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 23
Page : 285-295
    


Summary

Bu araştırmada, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda stüdyo müzisyenliğine yönelik bir ders gerekliliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle araştırmacılar tarafından hazırlanan ve üç uzman onayından geçen yarı yapılandırılmış form, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler ve Ses Eğitimi Bölümü’nde görev alan 13 öğretim elemanına sunulmuştur. Öğretim elemanlarından elde edilen görüşlere ise içerik analizi yapılarak verilere ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarına sorulan sorular ve görüşme sonrasında elde edilen verilerden bir anket hazırlanmıştır. Bu anket ise Temel Bilimler ve Ses Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere sunulmuştur. Görüşme formu ve anket sonrası ulaşılan veriler, SPSS programı aracılığıyla yüzdelik oranlar ile bulgulara erişilmiştir. Araştırmada genel olarak, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndaki meslek çalgısı veya ses eğitimi dersinin müfredatı kapsamında stüdyo müzisyenliğine yönelik ihtiyacı karşılamadığı, stüdyo müzisyenliği dersinin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından gerekli görüldüğü, stüdyo müzisyenliğine yönelik bir dersin öğrencilere pozitif yönde bir çok etkisi olduğu ve negatif yönde ise etkisinin az görüldüğü, son olarak böyle bir ders içeriğinde ses kayıt teknolojilerine yönelik eğitimin verilmesinin de yararlı olacağı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Müzik Eğitim Kurumları, Müzik Teknolojileri, Ses Kayıt Stüdyosu, Ses Kayıt Teknolojileri, Stüdyo Müzisyenliği.

Abstract

In this study, it is aimed to examine the necessity of a course on studio musician at Gaziantep University Turkish Music State Conservatory. For this purpose, the questionnaire, which was prepared by researchers and passed the approval of three experts, was presented to 13 lecturers from Gaziantep University Turkish Music State Conservatory. Data were obtained by applying content analysis to the opinions reached from the lecturers. Based on these data, a questionnaire was prepared. The survey was applied to students studying in the Basic Sciences and Voice Education Departments. As a result of the research, it has been concluded that vocational instrument or vocal education lessons do not meet the need for studio music, that the course for studio music is deemed necessary by the students and faculty members, and a course for studio music will contribute positively to the students' performance. In addition, it is concluded that it will be beneficial to provide training on sound recording technologies within the scope of this course.Keywords
Audio Recording Studio, Audio Recording Technologies, Music Education Institutions, Music Technologies, Studio Musicianary.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri