Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURVEY OF CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION IN ETHIOPIA IN HISTORICAL PERSPECTIVES TO 2005
(2005’E KADARKİ TARİHSEL SÜREÇTE ETİOPYA'DA YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ARAŞTIRMALARI )

Author : Negesso Jima DUİBLE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 25
Page : 505-514
    


Summary

Yolsuzluk, gelişimin bir 'kanseridir'. Bu terim, kamu görevlileri ve memurlar tarafından kendi kendini idare eden davranışlara uygulanır. Etiyopya tarihinde yolsuzluğun doğası, türü ve faaliyetleri zaman zaman değişse de, kalkınmanın darboğazlarından biri olmaya devam etti. Bu makale, 1930'dan 2005'e kadar yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele konusundaki tarihsel perspektifleri araştırmaktadır. Bu araştırmada hem birincil (kararnameler ve yasalar) hem de ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Birincil kaynaklar, hem yolsuzluk hem de yolsuzlukla mücadele faaliyetleriyle bağlantılı olduğu varsayılan bazı devlet kurumlarından toplanmıştır. Birincil kaynaklar nirengi ve yorumlama yaklaşımıyla mevcut ikincil verilerle çapraz kontrol edilmiştir. Yolsuzluğun tüm insanlar üzerindeki etkilerinin özellikle marjinal ve yoksul insanlar için daha kötü olduğu açıktır. Kaynaklar, yolsuzluğun ülkenin sosyal, ekonomik ve politik kalkınması için ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, farklı ofislerde araştırılan dönemden bu yana yolsuzluğun var olduğunu ve farklı sistemin ülkenin genel kalkınması için büyük bir zorluk oluşturduğunu göstermektedir. Çalışma ayrıca hükümetin üç rejim sırasında yolsuzluğu azaltma girişiminin de önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.Keywords
Etiyopya, Yolsuzluk, Yolsuzlukla Mücadele, Siyasi gelişme,

Abstract

Corruption is a ‘cancer’ of development. The term is commonly applied to self-benefiting conduct by public officials and servants. Although the nature, type and activities of corruption vary from place to place and time to time in Ethiopian history, it remained one of the bottlenecks of development. This paper explores the historical perspectives of corruption and anti-corruption phenomena from 1930 to 2005. In this research both primary and secondary sources were employed. Primary sources were collected from some government offices that are assumed to have links with both corruption and anti-corruption activities. The primary source was cross checked with existing secondary data through triangulation and interpretation approach. It is obvious that the impacts of corruption to all people are worse particularly to the marginalized and poor ones. Literatures revealed that corruption remained a serious problem to social, economic and political development of the country. The results of the research show that corruption exists since the period under investigation at different offices, with different system posing a great challenge to the country’s overall development. The paper also revealed that government’s attempt to curb corruption during three regimes also varies considerably.Keywords
Ethiopia, Corruption, Anti-corruption, Political development,

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri