Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ, SİYASAL VE BİLİMSEL BİR TANIK OLARAK SOSYOLOJİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU ÖRNEĞİ
(SOCIOLOGY AS A HISTORICAL, POLITICAL AND SCIENTIFIC WITNESS: THE OTTOMAN EMPIRE CASE )

Author : Orhan BİNGÖL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 24
Page : 389-396
    


Summary

Sosyolojinin öteden beri tarih ve siyasetle ilgisi vardır. Kültürel bir bilim olarak sosyoloji bu ikisine ilişkin gelişmelere hem şahit olmakta hem de onlarla etkileşimler kurmaktadır. Sosyolojinin siyasetle arasındaki alışverişler önemli bir tarihi gerçeklikken, söz konusu durum, bilimsel açıdan daha tartışılmalı durmaktadır. Bunun açık örneklerinden birine Osmanlı İmparatorluğu’nda rastlanmaktadır. İmparatorluğun yakın tarihi ve siyaseti ile sosyolojisinin gelişimi, kurumsallaşması ve işlevleri arasında direkt bağlar bulunmaktadır.Keywords
Tarih, Siyaset, Bilim, Sosyoloji, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract

Sociology has been long associated with history and politics. Sociology as a cultural science both witnesses the developments of history and politics and interacts with them. While the relation between sociology with politics is an important historical reality, the situation remains scientifically controversial. One of the clear examples of this is encountered in the Ottoman Empire. There are close links between the late history and politics of the Ottoman Empire and the development, institutionalization and functions of sociology.Keywords
History, Politics, Science, Sociology, Ottoman Empire

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri