Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAVİD HOCKNEY’IN “THE SPLASH” İSİMLİ ESERİ ÖZELİNDE SANAT ESERİNİN PİYASA DEĞERİ
(THE MARKET VALUE OF ARTWORK: EXAMPLE OF “THE SPLASH” BY DAVID HOCKNEY )

Author : Barış ERDOĞAN  & Gonca Hülya YAYAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 547-557
    


Summary

Günümüzde çoğu dünya ekonomisi büyük finansal krizlerle baş etmeye çalışmaktadır. Sanat piyasasının tamamı da bu durumdan nasibini almış olsa da ünlü sanatçıların eserleri hala çok büyük rakamlarla el değiştirmektedir. Bunun son örneklerinden birisi de İngiliz sanatçı David Hockney’in The Splash isimli eseridir. Hockney’in bu tablosu, 2006 yılında 9 milyon dolara alıcı bulmuşken, 2020 Şubat ayında düzenlenen bir müzayede de 23,1 milyon sterline satılmıştır. Bu makalede İngiliz Sanatçı David Hockney’in The Splash isimli eseri özelinden yola çıkılarak, sanat piyasasındaki tabloların değerlendirme ve bunların sebepleri üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında Hockney’in eserlerinin geçmişten günümüze değer artışı ile diğer çağdaş sanatçıların eserleri arasındaki fiyatlar da karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca sanat piyasalarının nasıl oluştuğu, nelerden etkilendiği, günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiği ve günümüzdeki sanat piyasalarını oluşturan dinamiklerin neler olduğu da araştırmanın konusu içerisinde ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile sanatçıların eserleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.Keywords
David Hockney, The Splash, Sanat Piyasası.

Abstract

The economies of most countries have been dealing with the major financial crisis nowadays. Although the whole art market seems to be affected by this recession, the works of famous artists are still sold at high prices. One of the recent examples of this situation is “The Splash”, the artwork of British artist David Hockney. The painting was auctioned for £ 23.1 million in February of 2020 though it had sold for $ 9 million in 2006. This article aimed to investigate the evaluation criteria as well as the reasons behind the increase in the prices of the artworks, especially “The Splash” by David Hockney. In conjunction with this purpose, the price change in the artworks of Hockney from past to present and its comparison with the price of the other contemporary artists’ works were examined within the scope of this study. Additionally, the issues of how the art market formed, what it was influenced by, which stages it went through, and which dynamics formed the market of artwork were discussed in the scope of this research. In this research, the qualitative methods of the literature review and work analysis were utilized together to evaluate the artworks of the artists in detail.Keywords
David Hockney, The Splash, Art Market.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri