Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PROPOLİS
(PROPOLIS FROM PAST TO PRESENT )

Author : Özgür EROĞLU  & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 623-629
    


Summary

Milattan önce 15 bin yıllarına dayanan arıcılık ile ilgili mağara tasvirleri arıcılığın çok eskiye dayandığını göstermektedir. İlk bakışta arıcılık faaliyetinin sadece bal üretimi için yapıldığı düşünülse de, bal üretimi yanında polen, arısütü ve propolis üretimi de arıcılık faaliyetleri kapsamında önemli bir yere sahiptir. Arıcılık faaliyetlerini sadece polen, arısütü ve propolis üretimi için gerçekleştiren arıcılık işletmeleri mevcuttur. Zira bu ürünlerin hem maddi değeri hem de besin değeri ve takviye edici gıda nitelikleri yerine göre baldan daha değerli bir konumdadır. Bu ürünlerden propolis daha ziyade tedaviye yardımcı nitelikleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada propolisin geçmişten günümüze kullanımına değinilmiştir. Çalışma sonucuna göre propolis tedavide Antik Mısırdan bu yana kullanılmaktadır. Günümüzde ise içerdiği etken maddelerin tespit edilmesiyle önemi daha da artmıştır.Keywords
Arıcılık tarihi, propolis, tedavide propolis, alternatif tıp

Abstract

The cave depictions about beekeeping dating back to 15 thousand BC show that beekeeping dates back to very old times. Although it is thought that beekeeping is done only for honey production at firstly, besides honey production, pollen, royal jelly and propolis production has an important place within the scope of beekeeping activities. There are beekeeping business that carry out beekeeping activities only for the production of pollen, purification and propolis. Because these products are in a more valuable position than honey according to their material value, nutritional value and food supplement qualities. Of these products, propolis is more prominent due to its treatment-helping qualities. In this study, the use of propolis from past to present is mentioned. According to the study result, propolis has been used in treatment since Ancient Egypt. Today, its importance has increased with the detection of the active substances it contains.Keywords
Beekeeping history, propolis, propolis in treatment, alternative medicine

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri