Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AFİŞ TASARIMINDA POSTMODERN YANSIMALAR
(POSTMODERN REFLECTIONS IN THE POSTER DESIGN )

Author : Ülkü GEZER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 811-818
    


Summary

Afişin amacı, ürün, fikir ya da hizmeti hedef kitleye aktararak, insanları dikkatini belli bir ürüne çekmeye çalışmaktır. Afiş tasarımı, bireyin zihninde kurgulanan olguları görsellerle somut bir şekilde sunmaktadır. Kullanılmaya başladığı günden beri afiş, pek çok farklı süreçten geçmiştir. Bu çalışmalar genellikle işlevselliğin önemini savunan modernist tasarımcılar ve tekdüzeliği yıkmaya çalışan postmodernist tasarımcılar arasında uzun yıllar devam etmiştir. Tasarım kurallarının yeniden şekillendiği 20. yüzyılın sonlarına doğru yapılan yenilikler günümüz afiş tasarımına da etkisini göstermiştir. Bu çalışmada afiş tasarımında yapılan postmodern değişimler ve tasarım biçimleri üzerinde durulmuştur. Futurizm ve Dadaizm gibi akımlarda yapılan deneyimsel çalışmalar sonraki dönemlerde yapılan afiş tasarımlarında etkilerini çok daha iyi şekilde göstermişlerdir. Araştırmada postmodern değişimin etkili olduğu sanat akımları ve kurumlar arasındaki ilişkiler tarihsel olarak incelenmiştir. Aynı zamanda bu süreçte etkisini koruyan tasarımcılar ve çalışmalarına da değinilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Afiş, Grafik Tasarım, İletişim, Postmodernizm

Abstract

The aim of the poster is to transfer the product, idea or service to the target audience and try to draw the attention of people to a particular product. Poster design presents the facts that are constructed in the mind of the individual in a concrete way with visuals. Since its first appearance, the poster has undergone many different processes. Artworks that emerged in this process have continued for many years among modernist designers who advocate the importance of functionality and postmodernist designers trying to break down monotony. The developments made towards the end of the 20th century, when the design rules were reshaped, also had an impact on today's poster design. In this study, postmodern changes and design styles in postmodern poster design are emphasized. Experiential studies in movements such as Futurism and Dadaism advocated their effects much better in poster designs in later periods. In the research, the relationship between art movements and institutions that postmodern movement is effective have been examined historically. Additionally, the designers and their works that have kept their influence in this process are also mentioned.Keywords
Keywords: Poster, Graphic Design, Communication, Postmodernism.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri