Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL GAME IN EDUCATION
(THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL GAME IN EDUCATION )

Author : Özgür EROĞLU   & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 877-880
    


Summary

Eğitsel oyunlar, öğrencinin eğlenmesini, eğlenirken öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını ve tam olarak öğrenilmesini sağlar. Eğitsel oyunların aynı zamanda öğrenme esnasında edinilen bilgileri kontrol etme, dönüt alma, düzeltme ve pekiştirme gibi avantajları da bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler bu metot hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrenciler derse aktif katılırlar ve motivasyonları artar. Böylece öğrenciler yeteneklerinin farkına varırlar. Ayrıca öğrenciler etkinlik esnasında kendi aralarında tartışırlar. Konu ile ilgili beyin fırtınası yapmaları sağlanır. Eğitsel oyunların günlük yaşantılarında da yararlı olacakları düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada eğitsel oyunun önemi üzerinde durularak, eğitsel oyunun ders planının nasıl yapılacağı bir örnekle aşama aşama açıklanmıştır.Keywords
Eğitsel oyunlar, Flaş Kart, Eğitim Yöntemleri

Abstract

Educational games allow the student to have fun, the information they learn while having fun is permanent and fully learned. Educational games also have advantages such as controlling information obtained during learning, getting feedback, correcting and reinforcing. In this way, students get information about this method. Students actively participate in the lesson and their motivation increases. Thus, students become aware of their abilities. In addition, students discuss among themselves during the activity. They are provided with brainstorming on the subject. Educational games are thought to be useful in their daily lives as well. Therefore, in this study, the importance of educational game is emphasized and how to make the lesson plan of educational game is explained step by step with an example.Keywords
Educational games, Flash Card, Educational Methods

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri