Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEVLÜT AKYILDIZ’IN GÖZÜYLE KADIN VE ERKEK İLİŞKİLERİ
(WOMEN'S AND MALE RELATIONSHIP WITH MEVLÜT AKYILDIZ'S EYE )

Author : Gonca Hülya YAYAN   & Ruken ÇERİMLİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1041-1053
    


Summary

Tarihten günümüze kadar kadın ve erkeğin farklı kişilik yapılarına sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Her iki cinsin bu farklılığı göz önünde bulundurulduğunda ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar da bir problem olmaktan çıkmaktadır. Bugün farklı kültür çevrelerinde kadın ve erkek cinsiyetinden kaynaklanan fizyolojik, biyolojik sınırların dışında düşünce, duygu, davranış, kişilik özellikleri yanında ve sosyal alanlarda da çeşitli farklılıkları söz konusudur. Günümüzde kadın ve erkeğin farklı sosyal rollere sahip oluşundaki ana etken ise çevre ve kültür ile açıklanmaktadır. Aslında bu farklılıklar, toplumun cinsiyetlere yüklediği anlam ve beklentilerden de kaynaklanmaktadır. Toplumda kadın evde ev işlerini bakan, çocukların ve erkeğin annesinden sonra sorumluluklarını yüklenen birey iken erkek dışarda çalışıp, eve ekmek getiren, faturaları ödeyen ev ortamında ise eşine pek yardımcı olmayan birey olarak görülmektedir. Bu kadın ve erkek ilişkilerinden yola çıkarak Mevlüt Akyıldız’ın eserlerinde de kadın erkek ikilemini kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri ve eleştirel bir gözle resmettiği görülmüştür. Ayrıca bu araştırma nitel araştırma türlerinden olan doküman analizi (literatür tarama) ve doğal ortama duyarlılık yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Erkek ve kadın, Sanat, İletişim, Mevlüt Akyıldız

Abstract

From past to present it is a known reality that man and woman have different personality attributes. When the difference between this two gender is considered the problems experienced in mutual relations lose their character of to be defined as problem. Today, apart from the physiological, biological boundaries arising out of gender there are differences in terms of thoughts, emotions, behaviors, personality traits and social areas. Nowadays, the main factor in men and women having different social roles is explained by environment and culture. In fact, these differences arise from the meanings and expectations that society places on the sexes. While the woman is an individual who does household chores at home, takes care of the children and takes the responsibilities after the man's mother, unlike woman, the male is the individual who works outside the house, brings home the bread, pays the bills and has adopted these roles determined by the society by not helping his wife. In the works of Mevlüt Akyıldız, which is the subject of our article, it is seen that he interprets stereotyped gender roles with a critical eye by interpreting the relations between men and women in a different way from the perspective of society.Keywords
Men and women, Art, Communication, Mevlüt Akyıldız.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri