Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUĞUN YOĞUN MASTÜRBASYONU: VAKA ANALİZİ
(INTENSIVE MASTURBATION OF THE CHILD IN PRESCHOOL PERIOD: CASE ANALYSIS )

Author : Hatice YALÇIN   & Şerife KAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 896-900
    


Summary

Mastürbasyon kendi bedenine dokunma ve keşfetme isteğinin bir sonucu ve normal gelişimsel bir davranıştır. Küçük yaşlardan itibaren çocukların uykuya dalarken ya da stresli oldukları bir anda cinsel organlarıyla oynadıkları bilinmektedir. Çocuğu psikososyal açıdan etkilediği için mastürbasyon nedenlerinin ve sürecinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, yoğun mastürbasyon yapan beş yaşındaki bir kız değerlendirilmiştir. Olguda anne, düşük sosyoekonomik şartlardan dolayı çocuk ile fazla ilgilenememiş, çocuk sürekli bakıcı değiştirmiştir. Çocukta gün içerisinde yoğun ve normalden fazla mastürbasyon davranışları olduğu için, hastanede çocuk gelişimi uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Ebeveyne çocuğun bakımında aktif rol alması, anne-çocuk ilişkilerini destekleyen etkileşimli oyunlar oynaması; çocuk mastürbasyon eylemine geçtiğinde kızgınlık, uyarı, şiddet gibi eylemlerden kaçınması yönünde eğitim verilmiştir. Çalışma sonunda çocukta mastürbasyon davranışlarının azaldığı, ebeveynde ve çocukta kaygı kontrolünün sağlanabildiği gözlenmiştir. Yoğun mastürbasyon durumunda sadece çocuğun değerlendirilmesi yeterli değildir, ebeveynlerin de değerlendirilmeye alınması ve eğitilmesi yararlı olacaktırKeywords
Okul öncesi dönem, mastürbasyon, cinsel gelişim, ebeveyn eğitimi

Abstract

Masturbation is a result of the desire to touch and discover your own body and normal developmental behavior. It is known that children from a young age play with their genitals when they fall asleep or are stressed. Since it affects the child psychosocially, the causes and process of masturbation should be evaluated well.In this study, a five-year-old girl with intense masturbation was evaluated. The mother could not care much about the child due to low socioeconomic conditions, the child constantly changed the caregiver. The child has intense and more than normal masturbation behavior during the day. It was evaluated by a child development specialist at the hospital. Parents have been trained (taking an active role in the care of the child, playing interactive games that support mother-child relationships; avoiding actions such as anger, warning, violence when the child goes into masturbation). At the end of the study, it was observed that child's masturbation behaviors decreased, and anxiety control was achieved in the parent and child. In the case of intense masturbation, not only is the evaluation of the child sufficient, but it will also be useful for parents to be evaluated and educated.Keywords
Preschool period, masturbation, sexual development, parent education

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri