Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BALTIK COĞRAFYASININ LİTVANYA TARİHİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF BALTIC GEOGRAPHY ON LITHUANIA HISTORY )

Author : Ali ERAVCI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 1006-1015
    


Summary

Estonya, Letonya ve Litvanya uzun süreden beri Baltık coğrafyasında konumlanan üç ayrı devlettir. Bu devletlerin her biri farklı etnik, siyasi ve kültürel yapılara sahip olmuştur. Fakat tarih boyunca coğrafya bu devletlere benzer tehdit ve imkânları sunmuştur. Litvanya diğer iki Baltık ülkesine göre Orta Avrupa’ya daha yakın konumlanmıştır. Bu durum Litvanya’nın kendisini Baltık ülkelerine daha mesafeli bir siyaset izlemesine yol açmıştır. Özellikle Lehistan ile belirli bir müddet tek bir devlet çatısı altında birleşme Litvanya halkının Orta Avrupa ailesine daha yakın hissetmesine neden olmuştur. Ancak Litvanya diğer iki Baltık ülkesindekilerine benzer acı tecrübeleri yaşamaktan kendisini koruyamamıştır. Günümüzde geçmişin acı tecrübelerini silmek isteyen Litvanya bağımsızlığının istikrarını korumak için Batılı toplumlarla ilişkisini sürdürmek istemektedir. Bu doğrultuda Batı kaynaklı uluslararası örgütlere üyelik başlıca dış politika hedefi olmuştur. Ancak coğrafi konumu Litvanya’nın doğuya, yani Rusya Federasyonu’na, tamamen sırtını dönmesine engel olmuştur. Zira Rusya Federasyonu ile münasebetin devamı Litvanya için bir tercihten çok öte zorunluluk teşkil etmiştir. Bu makalede Baltık üçlüsünden birisi olan Litvanya’ya karşı Batı ve Doğu medeniyetlerinin ilgisi ve Litvanya halkının bu ilgiye karşı göstermiş olduğu tepki irdelenmiştir.Keywords
Litvanya, Baltık, Rusya

Abstract

Estonia, Latvia and Lithuania are three separate states located in the Baltic geography for a long time. Each of these states has different ethnic, political and cultural structures. However, throughout history, geography has offered similar threats and opportunities to these states. Lithuania has been located closer to Central Europe than the other two Baltic countries. This has led Lithuania to pursue a more distant policy towards the Baltic countries. The merger with Poland under single state for a certain period of time caused the Lithuanian people to feel closer to the Central European family. However, Lithuania could not protect itself from experiencing painful experiences similar to those in the other two Baltic countries. Nowadays, Lithuania, which wants to erase the painful experiences of the past, wants to maintain its relationship with Western societies in order to maintain the stability of independence. Accordingly, membership in international organizations from the West has been the main foreign policy target. However, its geographical location prevented Lithuania from turning its back to the east, namely the Russian Federation. Because the continuation of the relationship with the Russian Federation has formed necessity more than an option for Lithuania. In this article, the interest of Western and Eastern civilizations against Lithuania, which is one of the Baltic trio, and the reaction of the Lithuanian people towards this interest have been examined.Keywords
Lithuania, Baltic, Russia

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri