Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NİTELİKLİ BİR EĞİTİM İÇİN ÖĞRENCİLERİN DERS İŞLEYİŞ ANLAMINDA ÖĞRETMENLERİNDEN BEKLENTİLERİ
(THE SENSE OF THE STUDENTS EXPECTATIONS FROM THE TEACHERS ABOUT THE METHODS OF COURSE FOR A WELL QUALIFIED EDUCATION )

Author : Şule ÖTKEN   & Abdullah SÜSLÜ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1054-1063
    


Summary

Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin nitelikli bir eğitim için ders işleyiş anlamında öğretmenlerinden beklentileri ikili karşılaştırma ile ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 200 ilköğretim öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir öğretmende ders işlerken en çok bulunmasını istedikleri özellik “derste sadece konu anlatmaması, eğlenceli aktiviteler yapması” olarak belirlenmiştir. En son istenilen özellikler ise “dersi içtenlikle anlatması” ve “derste işlenecek konuya hazırlık yaparak gelmesi” dir.Keywords
İkili Karşılaştırma Yöntemi, Ölçekleme, Nitelikli Eğitim.

Abstract

In this study, it was studied that in terms of well-qualified in a training course for primary school students expectations, shoul be by scaling study with pairwise comparison to determined. This research performed on 200 students who studied at primary school. According to the results of study, when teaching activities , it was determined that the most desired characterisctic was not only tell subject but also do funny activities. Primary school students wants Turkish and math teachers not only tell subject but also do funny activities. The least desired characteristic was determined “teaching sincerely” and prepared for the lessons”.Keywords
pair wise comparison method, scaling, well-qualified education.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri