Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKLAMLARDA YARATICI SÜRECİN GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDEKİ ÖNEMİ VE REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ
(THE IMPORTANCE OF THE CREATIVE PROCESS IN ADVERTISEMENTS IN THE GRAPHIC DESIGN EDUCATION AND ADVERTISING ANALYSIS )

Author : Gözde ÖZALTUN   & Birsen ÇEKEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1064-1087
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı; grafik tasarım eğitimi alan öğrencileri bir reklamın oluşum sürecinde uygulanması gereken yaratıcı sürece ve temel yaratıcı stratejilere dikkati çekerek yapılacak olan reklam çalışmalarının hem eğitsel hem de yaratıcı fikir açısından niteliğini arttırmaktır. Araştırmada alanında uzman kişilerle yapılan görüşmeler yapılmış olup tarama modeli kapsamında literatürden faydalanılmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünde reklam verenin amacına yönelik bilinçli bir şekilde hazırlanmış ve iş başarısına katkı sağlayan, doğru yaratıcı stratejilerle kurgulanmış reklamlardan 2005-2009 yılları arasında Kırmızı Reklam Ödüllerinde ödül almaya hak kazanmış 6 adet basılı reklam çözümlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, amacına ulaşmış reklamlar ele alınarak doğru tekniklerle uygulanmış yaratıcı sürecin mantığının ve işleyiş şeklinin öğrenciler tarafından kavranması sağlanmıştır. Alanda uzman kişilerin görüşleri alınarak hazırlanan reklam çözümleme formu yolu ile değerlendirilen reklamların sonucunda; grafik tasarım eğitimi alan öğrencinin doğru ve etkili reklam çalışmaları yapabilmesi için tasarım yetisinin yanı sıra yaratıcılık vasfına ve reklam stratejileri doğrultusunda fikir yaratma yeteneğine sahip olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle öğrenci eğitimi boyunca yaratıcı süreç ile ilgili tüm aşamaları özümseyebilmeli, analiz edebilme gücünü geliştirebilmeli ve farklı bakış açıları kazanmalıdır. Bu doğrultuda grafik tasarım eğitimi içerisinde reklamlarda kullanılan yaratıcı sürecin önemi ortaya konmuş ve reklamlarda yaratıcı sürecin analizi için çözümleme formu geliştirilmiştir.Keywords
Reklam Stratejisi, Yaratıcı Süreç, Yaratıcı Fikir, Grafik Tasarım Eğitimi, Reklam Analizi

Abstract

The fundamental aim of this study is to increase the quality of the advertising studies both in educational and in creative aspects by attracting the attention of the students of graphic design education to the creative process and fundamental creative strategies to be applied during the formation process of an advertisement. While the survey was conducted, the literature and interviews with the experts in the field were benefitted through the screening model. In the findings part of the study, there are 6 published advertisement analyses which were awarded in the Red Advertisement Awards from 2005 to 2009 among the advertisements which were prepared according to the aim of the advertiser and which contributed to the success of the business, which were fictionalized with the right creative strategies. In this respect, by dealing with the advertisements which attained their aims, the students were led to understand the logic and functioning of the creative process which was applied with the right techniques. As a result of an evaluation on advertisements through an advertisement analysis form prepared by taking the opinions of the experts in the field, it is observed that in order for the students of graphic design education to do the right and effective advertising studies, they require a designing ability and creativity as well as the ability to create ideas in line with the advertising strategies. Therefore, during their education life, the students are also required to internalize all the steps related to the creative process, improve their analyzing abilities and acquire new perspectives. In this regard, the importance of the creative process used in advertising in graphic design education has been revealed and an analysis form has been developed for the analysis of the creative process in advertisements.Keywords
Advertising Strategy, Creative Process, Creative Idea, Graphic Design Education, Advertisement Analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri