Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POZİTİVİST VE YORUMLAYICI BİLİM FELSEFELERİNİN ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALININ GELİŞİM SÜRECİNE KATKILARI ÜZERİNE BİR KATEGORİZASYON
(A CATEGORIZATION OF THE POSITIVIST AND INTERPRETATIVE SCIENCE PHILOSOPHY AND THE CONTRIBUTION OF INDUSTRIAL RELATIONS ON THE CONTRIBUTION OF THE MAIN SCIENCE TO THE DEVELOPMENT PROCESS )

Author : İsmail Hakkı DİNÇAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1103-1112
    


Summary

Bu çalışmada, pozitivist ve yorumlayıcı bilim felsefelerinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalına olan etkileri, zaman içerisinde yaşanan dönüşüm süreci incelenmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma sistemini sembolize eden pozitivizm ve nitel araştırmaya dayanarak veri elde eden yorumlayıcı bilim felsefelerinin tarihsel boyutta ve karşılaştırmalı olarak çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalına sağladıkları katkılar sunulmuştur. Çalışmanın etkinlik profilinde hem sosyoloji, hem felsefe, hem de çalışma ekonomisi ve endüstri İlişkileri anabilim dalları bir çatı altında değerlendirme sürecine tabi tutulmuş, sonuç ve reel gelişim çizgisinin yansıtılması hedeflenmiştir. Üç ayrı bilim dalının aslında gelişim süreçlerinde gösterdikleri parallellik irdelenmiş ve elde edilen gelişim çizgisinin üç ayrı bilim dalının da bir eseri olduğu sonucu hipotezde savunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Pozitivizm, Yorumlayıcı Bilim Felsefesi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri

Abstract

In this study, the effects of positivist and interpreting science philosophies on the working economy and industrial relations branch of education have been tried to be examined. Based on positivism and qualitative research, which symbolize the quantitative research system, the interpretive philosophers who obtained the data tried to present the contributions of the labor economics and industry associations to the branch of the field of study economics and comparative history. Both sociology and philosophy as well as labor economics and industry associations are subjected to an evaluation process under one roof in the activity profile of the workshop, and it is aimed to reflect the result and real development line. The parallelism that the three disciplines actually showed in their developmental process was examined and tried to be resolved in the final hypothesis that the obtained developmental line is a part of three separate branches of science.Keywords
Positivism, Interpretative Science Philosophy, Labor Economics, Industry Relations

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri