Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA UYGULANAN 8 HAFTALIK MİNİ-TRAMBOLİN EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
(THE EFFECT OF 8 WEEKS MINI-TRAMPOLINE EXERCISES ON BODY COMPOSITION APPLIED TO WOMEN OVER 25 YEARS OLD )

Author : Mehmet Cevher İŞERİ  ; Bekir MENDEŞ; Hüseyin ÖZTÜRK & Abdullah BİNGÖLBALI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1113-1119
    


Summary

Amaç: Bu araştırmada 25 yaş üstü kadınlara uygulanan mini trambolin egzersizlerinin vücut kompozisyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya düzenli mini trambolin egzersizi yapan 25-40 yaş arası 50 kadın dahil edilmiştir. Kadınların egzersiz öncesi, egzersizden 4 hafta sonra ve egzersizden 8 hafta sonra boy, kilo, bel ve kalça değerleri alınmıştır. Egzersiz 8 hafta boyunca haftada 3 gün ve her seans olacak şekilde 30 dakika uygulanmıştır. Araştırmada tekrar ölçüm (Repeated Measures NAOVA) yapılmış ve gruplar arasında bağımsız değişkeni test etmek için Greenhouse-Geisser test yöntemine bakılmıştır. Bulgular: Yapılan analiz sonucunda yaptırılan mini-trambolin egzersizinin kadınların vücut kütle indeksi değerlerinde ve bel-kalça oranlarında uygulanan üç test arasında katılımcılar arasında pozitif yönde anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. Sonuç: Yapılan mini trambolin egzersizinin 25 yaş üstü kadınların vücut kütle indeksi değerlerine ve bel-kalça oranlarına anlamlı derecede pozitif yönde etki ettiği sonucuna varılmıştır. Bu egzersizin obezite riski bulunan bireylere uygulanması ve egzersizin bir spor eğitmeni tarafından gözetlenmesi tavsiye edilmektedir.Keywords
Mini trambolin, Eğzersiz, Vücut Kitle indeksi

Abstract

Objective: It is aimed to determine the effect of mini trampoline exercises on body composition .Material and Methods: 50 women between the ages of 25 and 40 who participated in regular mini trampoline exercises participated in the study. Height, weight, waist and hip values of women were taken before exercise, 4 weeks after exercise and 8 weeks after exercise. Exercise was performed 30 minutes 3 days a week for 8 weeks. In the research, Repeated Measures NAOVA was performed and Greenhouse-Geisser test method was examined to test the independent variable among the groups. Results: As a result of the analysis, it is seen that the mini trampoline exercise made a positive difference between the participants in the body mass index values and waist / hipratio of the women. Conclusion: Mini-trampoline exercise has a positive effect on body mass index values and waist / hipratios of women over 25 years of age. It is recommended that this exercise be applied to individuals at risk of obesity and that the exercise is supervised by a sports trainer.Keywords
Mini Trampoline, Excersize, Body Fat Rate.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri