Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞİM ÇAĞI AFİŞ TASARIMLARINDA DİJİTAL FOTOĞRAF KULLANIMI
(USING DIGITAL PHOTOGRAPHY IN INFORMATION AGE POSTER DESIGNS )

Author : İbrahim YALÇIN   & Tarık YAZAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1120-1137
    


Summary

Bilişim kavramı, Bilginin özellikle elektronik cihazlar aracılığıyla toplanması ve işlenmesi bilgisi, enformatik, ifadeleriyle açıklanmaktadır. Enformatik kavramı, işe yarar bilginin, nasıl üretildiği, işlendiği, sınıflandırıldığı, depolandığı, iletildiği, kullanıldığı ve diğer bilgi kümeleriyle nasıl örgütlendirildiği ile ilgili bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bilişim Çağı’nı, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlara ve bu alanların yönelimlerine doğrudan etki ettiği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen isim olarak değerlendirebiliriz. Burada ifade edilen ağ toplumu, internetin insanların hayatlarına girmesiyle birlikte işe yarayan, kullanılabilir, değerli bilgiye daha kolay ulaşabilme imkanı sağlayan bilişim teknolojileri ve dijital teknoloji araç-gereç ve makinelerini etkili kullanan toplum yapısı şeklinde açıklanabilir. Dijital fotoğraf günümüzde afiş tasarımlarının taşıdığı mesajı doğrudan halka iletme aşamasında grafik tasarımcıların en fazla kullandığı görsel iletişim materyallerindendir. Dijitalleşmenin yoğun yaşandığı çağımızda bu süreçten faydalanan sayısal fotoğraf, gerek hızlı üretimi, gerekse afiş tasarımlarında sunduğu kolaylıklar bakımından tasarımcılar tarafından çok ilgi görmektedir. Geçmişte üretimi birçok zorlu aşamalardan sonra gerçekleştirilebilen fotoğraf, artık gelişmiş sayısal sisteme sahip fotoğraf makineleri ile hızlı çekilebilmekte, doğrudan veya dolaylı olarak afiş tasarımlarının görsel sisteminde yer alabilmektedir. Günümüzde fotoğraflar bilgisayar ortamında gelişmiş grafik tasarım programlarıyla belirlenen amaç doğrultusunda şekillendirilebilmektedir. Günlük yaşam içerisinde insanların dikkatlerini çekebilecek fotoğraflarla bilişim çağı afiş tasarımları oluşturulabilmektedir. Bu afiş tasarımları sosyal medyada, sanal ortamda insanları daha fazla etkileyebilmektedir. Afiş tasarımlarında dijital fotoğrafın gücü kullanılarak bilişim çağının bilgi süreçleri görsel bir sistem üzerinden en kısa sürede, doğrudan ve etkili şekilde kitlelere aktarılabilmektedir. Dijital fotoğrafların üretimi, afiş tasarımlarında kullanılması, fiziki ya da sanal dünyada sunulması, bilişim çağındaki teknolojik gelişmelerle çok kısa sürede olup bitmektedir. Bu durum bizlere afiş tasarımlarında kullanılan fotoğrafların insanlar üzerindeki görsel gücünün geçmiş dönemlerde olduğu gibi bilişim çağında da etkisinin devam ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada, bilişim çağı afiş tasarımlarındaki dijital teknoloji ve fotoğraf etkileşimi değerlendirilmiş ve dijital fotoğrafların afiş tasarımlarında kullanım durumu irdelenmiştir.Keywords
Bilişim, Bilişim Çağı, Afiş Tasarımı, Dijital Fotoğraf.

Abstract

The concept of informatics is explained with the information, informatics, expressions, especially the collection and processing of information through electronic devices. The concept of informatics is considered as a concept of how useful information is produced, processed, classified, stored, transmitted, used, and how it is organized with other sets of information. We can consider the Age of Information as the name given to the period in which the developments in information and communication technologies directly affect the social, economic and scientific fields and the orientations of these fields and gradually the network society emerged. The network society expressed here can be explained in the form of a society structure that uses information technologies and digital technology tools and machines that work with the internet's people's lives, which can be used and provide easy access to valuable information. Digital photography is one of the most used visual communication materials used by graphic designers in the process of conveying the message carried by poster designs directly to the public. In this age of digitalization, digital photography, which makes use of this process, attracts a lot of attention from designers in terms of both its fast production and the convenience it offers in poster designs. The photography, which could be produced after many difficult stages in the past, can now be taken quickly with cameras with advanced digital systems, and can be directly or indirectly included in the visual system of poster designs. Today, photos can be shaped in line with the purpose determined by advanced graphic design programs in computer environment. Information age poster designs can be created with photographs that can attract people's attention in daily life. These poster designs can affect people more in social media and in virtual environment. By using the power of digital photography in poster designs, information processes of the information age can be transferred to the masses in a short time, directly and effectively, via a visual system. The production of digital photographs, their use in poster designs, their presentation in the physical or virtual world ends in a very short time with technological developments in the information age. This situation shows us that the visual power of photographs used in poster designs on people continues to have an impact in the informatics age as in the past. In this context, digital technology and photo interaction in information age poster designs were evaluated and the usage status of digital photos in poster designs was examined.Keywords
Informatics, Information Age, Poster Design, Digital Photograph.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri