Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RAŞİT TAHSİN (TUĞSAVUL)’UN “SERİRİYAT-I AKLİYE DERSLERİ” ADLI KİTABINA GÖRE MELANKOLİK HASTALIKLAR
(MELANCHOLIC DISEASES DESCRIBED IN “SERİRİYAT-I AKLIYE DERSLERI,” A WORK OF RASİT TAHSIN (TUGSAVUL) )

Author : Mine ŞEHİRALTI  ; Cebrail YILMAZ; Aslıhan POLAT & Firdevs ALİYEVA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1138-1145
    


Summary

Türkiye’de psikiyatri dalının kurucusu olarak bilinen Dr. Raşit Tahsin (Tuğsavul), “Seririyat-ı Akliye Dersleri” adlı kitabını 1920 yılında yayınlamıştır. Yazar önsözde kitabın 1312 (1906) yılından beri okutmakta olduğu akıl hastalıkları ile ilgili derslerden oluştuğunu belirtmektedir. Bilinen en eski hastalıklardan biri olan melankolinin günümüzde psikiyatri tanı ölçütlerine göre sınıflandırılması ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bu çalışmada, kitapta melankoli ile ilgili veriler incelenerek yirminci yüzyıl başında Osmanlı Tıbbında psikiyatri bilgisi ve uygulamaları hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Osmanlıca harflerle yazılmış kitabın ilgili bölümleri günümüz Türkçesi’ne çevrilmiştir. Kitapta yer alan melankoli ile ilgili konular dönemin psikiyatri bilgisine ve DSM-5 tanı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Kitapta melankoli, manik-depresif hastalıklar başlığı altında, erken bunama hastalığından farklı bir grupta sınıflandırılmıştır. Hastalığın asıl belirtileri hafıza gücünde azalma, sıkıntı, yoğun keder ve iradenin zayıflamasıdır. Söz edilen diğer belirtiler arasında illüzyon, halüsinasyon ve hezeyanlar bulunmaktadır. Yatarak tedavi, tecrit, ılık banyo yaptırma ve ilaç tedavisi önerilmiştir. Melankoli tanımı, belirtileri ve tedavisi ile ilgili konular döneminin modern psikiyatri bilgilerini yansıtmaktadır. Melankoli tanımı ve belirtileri, DSM-5 tanı ölçütlerine göre major depresif bozukluk tanısı ile uyumludur. Örnek olarak verilen olgulardan ikisi major depresif bozukluğun melankoli belirtecini, biri psikotik belirtecini karşılamaktadır.Keywords
Psikiyatri, eğitim, depresyon, tarih, Osmanlı İmparatorluğu

Abstract

Dr. Raşit Tahsin (Tugsavul), known as the founder of the psychiatry in Turkey, published his book “Seriyat-ı Akliye Dersleri” in 1336 (1920). In the foreword, Dr. Tugsavul, notes that his book consists of courses about mental diseases he’s been giving in faculty of medicine since 1312 (1906). Today there are different views on the classification of melancholia which is one of the first known diseases in history. The study aims to discover the psychiatric knowledge and practices at the beginning of the twentieth century Ottoman medicine by analyzing the subjects related with melancholia in the book.The subjects related with the classification of mental disorders and melancholia translated from Ottoman Turkish to Modern Turkish. The subjects about melancholia were evaluated by the knowledge of psychiatry in the same period and compared to DSM-5 diagnostic criteria. Melancholia was classified under the title of manic-depressive disorders in a group apart from the dementia praecox. According to Dr. Tugsavul weakness of memory, anxiety, excessive guilt and diminished willpower are main symptoms of illness. Illusion, hallucination and delirium are the other symptoms discussed. Inpatient treatment, warm bath, isolation and medications are recommended. The topics related with definition, symptoms and treatment of melancholia reflects the knowledge of modern psychiatry of its time. Definition and symptoms of melancholia were consistent with DSM-5 criteria for major depressive disorder. Out of three cases in the “manic-depressive psychosis” chapter of the book, two of them respond to the melancholy criterion of major depressive disorder. The third case only meets criteria of the major depression with psychotic features.Keywords
Psychiatry, education, depression, history, Ottoman Empire

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri