Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBONDİOKSİT (CO2) EMİSYONUN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MENA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY AND CARBON DIOXIDE (CO2) EMISSIONS ON GROWTH: THE CASE OF MENA COUNTRIES )

Author : Tuba KARABULUT   & Tuğba KOYUNCU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 29
Page : 1222-1231
    


Summary

MENA ülkeleri fosil yakıt kaynakları yönünden oldukça zengindir. Son zamanlarda karbondioksit salınımlarını azaltmak için alternatif enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerji ön plana çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıt kaynakları açısından zengin olan bu ülkeler sürdürülebilirliğin sağlanmasında ne durumda olduğu gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada 11 MENA ülkesinin 1992-2014 yılları arasında ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonları arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle Pedroni eşbütünleşme testi uygulamış olup, uzun dönem katsayıların tahmini için pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri uygulanmıştır. Dumitrescu Hurlin panel granger nedensellik analizi ile değişkenlerin yönü belirlenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında tek yönlü ilişki tespit edilmiştir.Keywords
Büyüme, karbondioksit emisyonları ve yenilenebilir enerji tüketimi

Abstract

MENA countries are very rich in fossil fuel resources. Recently, renewable energy has come to the fore as an alternative energy source to reduce carbon dioxide emissions. These countries, which are rich in energy resources, they are observed in ensuring sustainability. Therefore, the study examines the relationship between economic growth, renewable energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions of 11 MENA countries between 1992 and 2014. Panel data analysis method was used in the study. Therefore Pedroni applied cointegration test and Pedroni FMOLS and DOLS methods were used to estimate long-term coefficients. The direction of the variables was determined by Dumitrescu Hurlin panel granger causality analysis. One-way relationship was found between the variables of the analysis result.Keywords
Economic growth, CO2 and Renewable Energy

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri