Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLTERE’DE SAĞLIK SİSTEMİ
(HEALTH SYSTEM IN THE UK )

Author : Ercan ÖZÇELİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1152-1184
    


Summary

Birleşik Krallık (İngiltere), sağlık hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde özel bir konuma sahiptir. Birden fazla devletin krallık yönetiminde kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu açısından kayda değer bir yapılanmaya gidilmesi gerekmiştir. Temel sağlık hizmetlerinin finansmanında devletin katkısı, özel-kamu ortaklığında sağlık hizmet sunumu girişimleri incelenmeye değer konulardır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında ve şehir hastaneleri uygulama modelinde Türkiye ile model ortaklığı veya benzeşmesi yoğundur. İngiltere sağlık sisteminin iyi anlaşılması, yerel sağlık sorunlarının çözümü ve alternatif model gelişimi için faydalı olacaktır. Bu derleme makalesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında yayınlanan Birleşik Krallık Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu temel alınarak, aralarında Dünya Bankasının da olduğu ve diğer kaynaklar üzerinden hazırlanmıştır.Keywords
İngiltere Sağlık Sistemi, NHS, Ulusal Sağlık Servisi, Sağlık Reformu, Sağlık Finansmanı, Birleşik Krallık, Sağlık Sistem Planları, Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon,

Abstract

The United Kingdom (England) occupies a special position in the delivery and management of health services. Considerable structuring was required in terms of the provision of quality health services in the kingdom administration of more than one state. The contribution of the state in the financing of primary healthcare services, and health-service delivery initiatives in private-public partnership are worth examining. financing and implementation model city hospitals in the model partnership with Turkey or affinity of health services is intense. A good understanding of the UK health system will be beneficial for local health problems and alternative model development. This review article was prepared on the basis of the United Kingdom Health System Review published by the World Health Organization (WHO) in 2015, based on the World Bank and other sources.Keywords
UK Health System, NHS, National Health Service, Health Reform, Health Financing, UK, Health System Plans, Health Management and Organization,

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri