Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİİRT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNİYET TEZLERİ VE GENEL SORUNLAR ÜZERİNE (2017-2020)
(SIIRT UNIVERSITY FACULTY OF SCIENCE AND LITERATURE HISTORY DEPARTMENT LICENSE GRADUATION THESES AND GENERAL PROBLEMS (2017-2020) )

Author : Beşir MUSTAFAYEV    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 29
Page : 1269-1276
    


Summary

Bu çalışmada 2013 yılında eğitim-öğretime başlayarak 2017 yılında ilk mezunlarını veren Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Ana Bilim dalında 2020 yılına dek hazırlanmış olan lisans mezuniyet tezlerinin listesi yer almaktadır. Öte taraftan fen-edebiyat veya edebiyat fakültelerinin kuruluş amacı, alan içi iş bulma olanakları, tarih bölümlerinde öğrencilerin lisans bitime tezlerini araştırırken, yazarken karşılaştığı sorunlar ve bu tezlerin kütüphane ve arşivde bulunması, dijital ortamda depolanması konuları ele alındı.Keywords
Siirt Üniversitesi Tarih Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bitirme Tezi, arşiv.

Abstract

In this study, there is a list of graduation theses prepared until 2020 in Siirt University Faculty of Science and Literature, Department of History, which started education in 2013 and gave its first graduates in 2017. On the other hand, the purpose of establishment of Science-Literature or Literature Faculties, job opportunities in the field, the problems faced by the students in the history departments while researching and writing their thesis and the storage of these theses in the library and presence in the archive, digital media was discussed.Keywords
Siirt University Department of History, Faculty of Science and Literature, Graduation Theses, archive.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri