Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE BİLİM İLETİŞİMİ VE BİLİM GAZETECİLİĞİ ÖRNEKLERİ
(EXAMPLES OF SCIENCE COMMUNICATION AND SCIENCE JOURNALISM IN TURKEY )

Author : Olcay UÇAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 1343-1356
    


Summary

Bilim dünyasının robotik araştırmalar, uzay çalışmaları, küresel ısınma, sağlığı tehdit eden hastalıklar ve benzeri gibi konularda yapılan araştırmaları günümüzde en çok okunan metinler arasındadır. 80’li yıllardan sonra bilim dünyasının araştırmaları kapsamında yapılan yayınların kamusal yayıncılık anlamında halkın anlayabileceği doğru metinlere dönüştürülmesi ihtiyacı söz konusu olmaya başlamıştır. Bilim iletişimi kapsamında değerlendirilmesi gereken bu ihtiyacı karşılayabilecek olan ve bu bağlamda bilim insanları ile kamu arasındaki çift yönlü iletişimi uzman gazeteciliğin alt başlığı olan bilim gazeteciliği sağlamaktadır. Çalışmamızda Türkiye’de bilim gazeteciliğinin en köklü ve önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen Bilim ve Teknoloji dergisi ile Herkese Bilim Teknoloji dergileri yayıncılık geçmişi ve içerikleri açısından eleştirel metin analizi yöntemiyle incelenmiş; popüler bilim dergisi yayıncılığı güncel bir durum tespitiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca yayın incelemeleri medyanın bilimsel çalışmalara yaklaşımını ortaya koyan yayın örnekleri ve gazetecilerin bilimsel çalışmalara yaklaşımını içeren örneklerle desteklenmiştir.Keywords
Bilim iletişimi, bilim gazeteciliği ve etik, haberde bakış açısı, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, Bilim ve Teknoloji Dergisi.

Abstract

The scientific research about robotics, space, global warming, health threatening diseases and similar topics are among the most read texts today. After the 1980s, the necessity to transform the publications made for the scientific community into scientifically accurate texts the public can understand within the scope of of public broadcasting has started to emerge. Science journalism can meet this need. It should be evaluated within the scope of science communication, and in this context, is a subcategory of expert journalism. It provides two-way communication between scientists and the public. In our study, Science and Technology Journal and Science and Technology for Everyone Journal, both of which can be considered as one of Turkey’s oldest and most important examples of science journalism examined in terms of the critical text analysis methods and content publishing history. The popular science journal publishing has been evaluated within the scope of the contemporary situation. In addition, publication reviews were supported with examples that reveal the media's approach to scientific studies and journalists' approach to scientific studies.Keywords
Science communication, science journalism and ethics, perspective on news, Science Technology Magazine for Everyone, Science and Technology Magazine

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri