Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VELİLERİN ÖĞRETMENLERE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞMASI
(ATTEMPT OF PARENTS TO TEACH TEACHERS OF THE TEACHING PROFESSION )

Author : Adem BAYAR   & Ceyhan AYTAÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1865-1872
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; velilerin tutumlarının öğretmenlerin performanslarına ve öğrencilerin başarılarına etkilerini belirlemektir. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun seçiminde ise amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile sekiz sınıf öğretmeni ile görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Bu görüşmeler pandemi sürecinden dolayı telefon kullanılarak yapılmış; elde edilen veriler kaydedilerek düzenlenmiştir. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda velilerin öğretmenlere, öğretmenlik mesleğini öğretmeye çalışmalarında, öğretmenlerin motivasyonlarını düşürdüğü ve öğrencilerin akademik başarılarını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde birtakım önerilerde bulunularak çalışma sonlandırılmıştır.Keywords
Öğretmen, veliler, öğretmenlik mesleği, ilkokul.

Abstract

The purpose of this research is to determine the effects of parents' attitudes on teachers' performances and students' success. This research has been conducted by the qualitative research method. The study group of this research has been determined by criterion sampling, one of the purposeful sampling techniques. All data has been collected by semi-structured interview technique with eight determined classroom teachers. These interviews have been made using a phone due to the pandemic process; the data obtained has been recorded and arranged. All data has been analyzed by descriptive analysis technique. As a result of the obtained data, it was revealed that when parents tried to teach teachers the teaching profession, they reduced teachers 'motivation and negatively affected students' academic achievement. Consequently, this research has been finalized by creating some suggestions.Keywords
Teacher, parents, teaching profession, primary school.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri