Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE TAX INCOMES IN BUDGET FROM MACROECONOMIC PERSPECTIVE AND TAX AUDIT IN TURKEY
(EVALUATION OF THE TAX INCOMES IN BUDGET FROM MACROECONOMIC PERSPECTIVE AND TAX AUDIT IN TURKEY )

Author : Mustafa Göktuğ KAYA  ; Ning HOU & Ömer ÖZYILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1926-1939
    


Summary

İnsanlık tarihi boyunca ekonomik ve finansal olaylar, vergiler, sosyal sistemlerde çok etkili olmuştur. Vergilerdeki değişiklikler, özellikle ekonomik çalkantı dönemlerinde toplumun en küçük birimi olan insanı etkilemektedir ki bu nedenle de ele alınması gereken önemli bir konudur. Aslında vergiler, kamu hizmetlerinin finansmanı amacından çok sosyo-politik, politik ve ekonomik boyutlarıyla ilgilenerek sosyal hayatta çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, vergilerin geçmişten günümüze evrimini, Türk Vergi Sisteminde oluşan özel vergilerin işlevi ve vergi denetim sisteminin işleyişini, gelişimi ve etkinliğini dikkate alarak vergi kavramını makroekonomik açıdan değerlendirmektir.Keywords
Mali ve Ekonomik Sistem, Vergiler, Maliye Politikaları, Vergi Denetimi, Çifte Vergilendirme

Abstract

Throughout the centuries of human history, economic and financial events, taxes, have been very effective in social systems. Changes in taxes affect the human being, the smallest unit of the society, especially in times of economic turmoil, therefore it continues to be a sensitive issue that needs to be addressed and updated. In fact, taxes have a very important place in social life by dealing with their socio-political, political, and economic dimensions rather than the purpose of financing public services. The purpose of this study is to evaluate the concept of tax by considering the evolution of taxes from past to present, the function of the special taxes forming in the Turkish Tax System, and the functioning, development, and effectiveness of the tax auditing system in terms of macroeconomics in Turkey.Keywords
Financial And Economic System, Taxes, Fiscal Policies, Tax Audit, Double Taxation

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri