Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Başkanlık Sisteminde TBMM’nin Yeni Konumu
(New Position of The Turkish Grand National Assembly (TBMM) in Turkish Presidential System )

Author : Cengiz GÜL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 134-141
456    407


Summary

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumla kabul edilen son Anayasa Değişikliğinin, TBMM’ni ortadan kaldıracağı veya en azından demokratik sistem içindeki güç ve yetkilerini bir hayli azaltarak etkisizleştireceği ve adeta sembolik bir konuma düşüreceği yönünde pek çok manipülatif iddia ileri sürülmüştür. 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişle birlikte, Türkiye’de parlamentonun konumunda bir değişimin yaşanıp yaşanmadığı ve yaşandıysa, bu değişimin TBMM’nin lehine olup olmadığı konusunun açığa çıkarılması, yeni hükümet sistemini doğru anlamak ve uygulamak açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni hükümet sisteminde Meclis’in, başlıca iki yasama fonksiyonu olan kanun yapma ve hükümeti denetleme konusunda etkisiz bir konuma düşürülmediğini öncelikle belirtmek gerekir. Bu çalışma kapsamında ise, TBMM’nin, en temel bu ve diğer fonksiyonlarını gerçekleştirme noktasında, eskisine göre daha güçlü ve özerk bir anayasal statüye kavuşturulduğuna ilişkin yaklaşımların hukuki analizi yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, önceki dönemin yapısal ve fonksiyonel yönden iç içe geçmiş yasama-yürütme görüntüsünden, daha sağlam ve gerçekçi bir kuvvetler ayrılığına zemin hazırlamaktadır. Böylesi bir kuvvetler ayrılığı ilkesinin işletilmesiyle de, hükümetin TBMM karşısında hesap verebilirliği artırılmış olacaktır. 2017 Anayasal düzenlemesi, TBMM’ni yürütme karşısında eskisine göre daha güçlü, bağımsız ve denetleyici bir konuma getirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla bu anayasal düzenlemenin, TBMM’ni ortadan kaldırdığı veya Meclis’in güç ve yetkilerini minimize ettiği yönündeki söylemlerin, en azından anayasal ve hukuki bir temelinin bulunmadığını ifade etmek gerekir. Yeni hükümet sisteminin hedefleri arasında olan daha güçlü, bağımsız ve denetleyici bir TBMM’nin siyaseten ve fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğini ise, uygulamalar bu süreç içerisinde gösterecektir.Keywords
Cumhurbaşkanlığı Sistemi, TBMM’nin Yeni Konumu, TBMM’nin Görev ve Yetkileri, 2017 Anayasa Değişikliği, Yasama Organı.

Abstract

The latest Constitution Amendment adopted by referendum on 16 April 2017 Turkey, which eliminates the Turkish Grand National Assembly (TGNA-TBMM) or at least to neutralize reducing a great deal of power and authority within the democratic system, and claims many manipulative virtually case will affect a symbolic position has been suggested. With the transition to the Presidential System in 9 July 2018, the position of the parliament in Turkey where is experiencing a change and had happened, to expose the issue of whether it is in favor of this change of Parliament, is of great importance in terms of understanding toward the new government and implementing systems. It is important to note in the new government system that the Assembly has not been reduced to an ineffective position in the two main legislative functions: law enforcement and government control. Within the scope of this study, the legal analysis of the approaches that the TGNA has been given a more powerful and autonomous constitutional status in terms of performing these basic and other functions will be done. The Presidential System provides a basis for a more robust and realistic separation of powers from the previous legislative-executive image of the previous period. With the operation of such a separation of powers principle, the government's accountability against the Parliament will be increased. The 2017 constitutional arrangement aims to bring the TGNA to a more powerful, independent and supervisory position than it was before. Therefore, it should be noted that the discourses that this constitutional regulation abolished the TGNA or minimized the powers and powers of the Assembly have at least a constitutional and legal basis. The implementation of a more powerful, independent and supervising Parliament, which is among the objectives of the new government system, is politically and effectively realized.Keywords
Presidential System, New Position of Turkish Grand National Assembly (TGNA-TBMM), Duties and Powers of TGNA (TBMM), 2017 Constitution Amendment, Legislative Body.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri