Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GUSTAV KLIMT VE EGON SCHIELE’NİN ESERLERİNİN ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF GUSTAV KLIMT AND EGON SCHIELE'S WORK IN CONTEXT OF OBJECT-SUBJECT RELATIONSHIP )

Author : Nazan DÜZ  & Kardelen ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1808-1820
    


Summary

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış olan sanat, tarihsel süreç içerisinde gelişmiş ve insana özgü olan yeti ile evrilmiştir. Sanat, güzelliğe yani estetik bilimine önem vermiştir. Özne olan sanatçıyı, estetik nesne olan sanat eserini ve alımlayıcı özneyi inceleyen estetik bilimi kavramlar doğrultusunda kendini yenilemiştir. Bu yenilemenin sebebi güzellik kavramının zaman içerisinde değişime uğramasıdır. Çirkinlik içerisinde güzel olanı görme düşüncesinin peşine düşmek estetik bilimine yeni arayışları getirmiş, estetik değerin yeniden biçimlenmesini sağlamıştır. Düşüncenin ve duygunun temel alındığı sanatta, sanatçının yani öznenin yaratıcılığı yaşamı ile bütünlük içerisinde olmuştur. Nesnenin değerleri öznenin nesneye karşı olan tavrını, yaşama ait izlerin özne tarafından yeniden ele alınması ve nesnenin biçimlenmesi öznenin yaratıcılık seviyesini ortaya koymuştur. Birer özne olarak Gustav Klimt ve Egon Schiele yaşama dair birçok şeyi farklı biçim dilleri ile ifade etmiş iki sanatçıdır. Sembolist ressam Gustav Klimt, eserlerinde süslemeyi ön planda tutmuştur. Kadın imgesini güzellik sembolü olarak görmüş ve eserlerinde kadın imgesini kullanarak doğum, ölüm gibi temalara değinmiştir. Gustav Klimt’i ustası olarak görmüş olan ekspresyonist ressam Egon Schiele ise yaşamın olumsuz yanlarını temel almış ve düşüncesini yaşamış olduğu olaylar ile harmanlayıp mutsuz, umutsuz, depresif, hastalıklı figürler ortaya koymuştur. Erotik resimleri ile ahenk yakalamış güzelliği çirkin olanda keşfetmiştir. Gustav Klimt ve Egon Schiele kendi tarzlarında oldukça önemli eserler üretmişlerdir. Üretmiş oldukları yapıtlar izleyiciye kendileri, kendilerinin yaşamı, düşünceleri ve duyguları hakkında bilgi verirken aynı zamanda güzellik kavramını yeniden sorgulatmıştır. Bu çalışmanın amacı Gustav Klimt ve Egon Schiele’nin eserlerini incelemek, öznenin nesneye nesnenin özneye karşı olan tavrı arasındaki ilişkiyi irdelemektir.Keywords
Gustav Klimt, Egon Schiele, sanat, estetik, özne, nesne

Abstract

Art, which has emerged with the history of humanity, has developed in the historical process and has evolved with a human-specific ability. Art gave importance to beauty, that is, to the science of aesthetics. The science of aesthetics, which examines the artist as the subject, the work of art as the aesthetic object, and the receptive subject, has renewed itself in line with the concepts. The reason for this renewal is that the concept of beauty has changed over time. Pursuing the idea of seeing the beautiful in ugliness has brought new quests to the science of aesthetics and reshaped the aesthetic value. In art, which is based on thought and emotion, the creativity of the artist, that is, the subject, has been in harmony with his life. The values of the object, the attitude of the subject towards the object, the reconsideration of the traces of life by the subject and the shaping of the object revealed the creativity level of the subject. As subjects, Gustav Klimt and Egon Schiele are two artists who have expressed many things about life in different formal languages. Symbolist painter Gustav Klimt prioritized ornamentation in his works. He saw the image of woman as a symbol of beauty and touched on themes such as birth and death by using the image of woman in his works. Expressionist painter Egon Schiele, who saw Gustav Klimt as his master, took the negative aspects of life as a basis and blended his thoughts with the events he had lived to create unhappy, hopeless, depressed and sickly figures. He discovered beauty in the ugly, harmonizing with his erotic paintings. Gustav Klimt and Egon Schiele produced very important works in their own style. The works they have produced have given the audience information about themselves, their own life, thoughts and feelings, while at the same time making them question the concept of beauty again. The aim of this study is to examine the works of Gustav Klimt and Egon Schiele, to examine the relationship between the subject's attitude to the object and the object to the subject.Keywords
Gustav Klimt, Egon Schiele, art, aesthetics, subject, object

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri