Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM COĞRAFYASINDA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
(MISSIONARY ACTIVITIES IN ISLAMIC GEOGRAPHY )

Author : Yaşar CANATAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1821-1827
    


Summary

Misyonerlik, Haçlı Seferleri'nin cephe değiştirilmiş ve devamlılık kazanmış biçimidir. Haçlı seferlerinin ilk mimarı,1002 yıllarındaki Papa Sylvester’dir. Bizans İmparatoru II. Mihail’in 1074 yılında Papa VII.Gregoryus’tan, Müslüman Selçuklulara karşı yardım istemesi ile artık Haçlı Seferleri batının gündemine girmiştir. 18 Kasım 1095 yılında Papa II.Urban, Fransa'da 14 Manastır baş papazı, 250 bölgesel olmak üzere 400'den fazla papazı toplayarak Haçlı seferlerini başlatmak için karar almış ve halkı tahrik etmek üzere çeşitli memleketlere dağılmışlardır. Önce din süsü vermek şartı ile Kudüs'ü hedef gösteren bu seferlerin esas hedef, Ortadoğu ve çevresindeki bölgelerin maddi ve manevi zenginliklerini yağmalayarak yok etmek ve değerli yeraltı ve yerüstü madenlerine sahip olmaktır. Haçlı sürüleri, 15 Temmuz 1099 yılında Kudüs'ü Şerif bölgesine vararak 100 bin Müslüman’ı katledip, geçtikleri yollarda ki her şeyi yamalayıp yakmışlar, yıkmışlar ve vahşice cinayetler işlemişlerdir. Misyonerlik, Ortadoğu ve çevresindeki yağmalayıcı, adı konmayan Haçlı Seferleri bazen duruyor, bazen geriliyor, bazen geriliyor gibi görünüyor ama aslında amacında ilerleyerek yolunda devam etmektedir.Keywords
Misyonerlik, Cizvitler, Haçlı Seferleri, Osmanlı Devleti

Abstract

Missionary is the form of the Crusades that has changed the front and gained continuity. The first architect of the Crusades was Pope Sylvester in 1002. Byzantine Emperor II. With Mihail's request from Pope Gregory VII in 1074 for help against the Muslim Seljuks, the Crusades entered the agenda of the West. On November 18, 1095, Pope Urban II decided to start the Crusades by gathering more than 400 priests, including 14 Monastery chief priests and 250 regional priests in France, and they dispersed to various countries to provoke the people. The main objective of these expeditions, which target Jerusalem on the condition that it masquerades as religion, is to plunder and destroy the material and spiritual wealth of the Middle East and surrounding regions and to possess valuable underground and surface mines. Crusaders arrived in the Sharif region of Jerusalem on July 15, 1099, massacred 100,000 Muslims, patched everything on their way, burned, destroyed and brutally murdered. Missionary, looting, unnamed Crusades in and around the Middle East sometimes stop, sometimes regress, sometimes seem to regress, but in fact, they continue on their way by advancing towards their goal.Keywords
Key Words: Missionary, Jesuits, Crusades, Ottoman Empire

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri