Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN BENİMSENMESİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: KRİPTO (DİJİTAL) PARALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF BLOCKCHAİN TECHNOLOGY IN THE FRAMEWORK OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL: A RESEARCH ON CRYPTOCURRENCY )

Author : Yavuz TORAMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1841-1856
    


Summary

Araştırmanın temel problemi yeni teknolojilerden birisi olan blokzincir teknolojisinin kullanıcılar tarafından benimsenmesini etkileyen faktörleri, kurgulanan model çerçevesinde incelenmesidir. Model, yeni teknolojilerin benimsenmesinde sıkça kullanılan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) ve araştırmanın amacına uygun şekilde modele eklenen algılanan güven, algılanan risk ve algılanan uyumluluk değişkenleri ile kullanıcıların blokzincir teknolojisini kullanma niyetlerini ve aktif kullanımlarını etkileyecek faktörlerin incelenmesi için kurgulanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi ve bu modellemenin analizi için literatürde sıkça kullanılan Smart PLS3 programı araştırmada kullanılmıştır. Araştırma modelindeki bağımsız değişkenlerden algılanan güven değişkeni, algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun nedenini araştırmada sorulan kısa sorular vasıtasıyla, araştırmaya dahil olan kullanıcıların blokzincir teknolojisine güvenirken blokzincir teknolojisi ile faaliyetlerini sürdüren kripto (dijital) paralara güvenmemesi ile açıklanabilir. Algılanan uyumluluğun etkisi, dijital ürün ve hizmetlerin insanların yaşam tarzına daha uygun bir hal aldığından kullanıcıların blokzincir teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olduğunu söylenebilir. Algılanan risk özelinde ise tüketiciler, blokzincir teknolojisinin dağıtık yapısının daha güvenli işlemler gerçekleştirilebileceğine inandığını göstermektedir. Literatüre paralel olarak, yeni teknolojilerin aktif kullanımını etkileyen en önemli faktör kullanıcıların niyetidir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli (TKM), Blokzincir Teknolojisi, Kripto (Dijital) Para, Bitcoin, E-ticaret

Abstract

The purpose of the paper is examining the factors that affecting the user adoption of newly promoted blockchain technology by using the developed model. The model is designed to examine the Technology Acceptance Model (TAM), which is frequently used in the adoption of new technologies, and variables added to the model such as the perceived trust, perceived risk and perceived compatibility and the factors that will affect the users intention to use and active use of blockchain technology in accordance with the purpose of the research. In this paper, Structural Equation Model (SEM) and Smart PLS 3 which have been used in the analysis of SEM mostly have been used. No significant relationship have been found between the independent variables in the research mode which are perceived trust, perceived usefulness and perceived ease of use. The reason for this can be explained by the short questions asked in the research, the participated users do not trust the cryptocurrency (digital currency) that continues their activities with the blockchain technology while they trust the blockchain technology. It can be said that the effect of perceived compatibility is that users adapt quickly to blockchain technology as digital products and services become more suitable for people's lifestyles. In terms of perceived risk, consumers show that they believe the distributed structure of blockchain technology can make transactions more secure. In accordance with the literature the most important factor affecting the active use of new technologies is the intention of the users.Keywords
Technology Acceptance Model (TAM), Blockchain Technology, Cryptocurrency (Digital Money), Bitcoin,E-commerce

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri