Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING THE CONCEPTS OF PRESCHOOL EDUCATION AND PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM )

Author : Fatma AVCI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1828-1940
    


Summary

Bu araştırma okul öncesi öğretmenlerinin “Okul öncesi eğitim” ve “Okul öncesi eğitim programı” kavramlarına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın verilerine 2019-2020 eğitim öğretim yılı, güz döneminde Eskişehir il merkezinde görev yapmakta olan 54 kadın, 4 erkek toplam 58 okul öncesi öğretmeninin “Okul öncesi eğitim …… gibidir, Çünkü ……” ve “ Okul öncesi eğitim programı ….. gibidir, çünkü……..” cümlelerini tamamlamasıyla ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve ardından analiz edilen veriler yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları “okul öncesi eğitim” kavramı için 42 “okul öncesi eğitim programı” kavramı için 56 geçerli metafor üretmiştir. Üretilen bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri ve benzetme yönleri dikkate alınarak kategorileştirilmiştir. Bu işlem sonucunda “okul öncesi eğitim” kavramı için sekiz, “okul öncesi eğitim programı” kavramı için on üç kategoriye ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin “okul öncesi eğitim” kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlarda olumsuz bir algı ifadesine rastlanmazken ve “okul öncesi eğitim programı” kavramı için aynı durum ortaya çıkmamıştır. Okul öncesi eğitim programına yönelik geliştirilen bazı metaforlara, okul öncesi eğitim programın yenilenmesi gerektiği, sınırlayıcı olduğu, gereksiz teferruatlar barındırdığı yönünde gerekçeler sunulmuştur.Keywords
Metafor, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programı.

Abstract

This research was conducted to reveal the perceptions of preschool teachers about the concepts of "preschool education" and "preschool education program" through metaphors. The study was carried out according to the phenomenology pattern, one of the qualitative research designs. According to the data of the study, 58 preschool teachers, 54 females and 4 males, working in the city center of Eskişehir in the fall semester of the 2019-2020 academic year, stated that “Preschool education is like ……, Because ……” and “Preschool education program is like ….., because……..” is reached by completing the sentences. The data collected within the scope of the research were analyzed with the content analysis technique and then the analyzed data were interpreted. According to the findings, preservice teachers produced 42 valid metaphors for the concept of "preschool education" and 56 valid metaphors for the concept of "preschool education program". These produced metaphors were then categorized by considering their common features and analogy aspects. As a result of this process, eight categories for the concept of "preschool education" and thirteen categories for the concept of "preschool education program" were reached. While there was no negative perception expression in the metaphors developed by preschool teachers for the concept of "preschool education", the same situation did not arise for the concept of "preschool education program". Reasons have been presented for some metaphors developed for the preschool education program that the preschool education program should be renewed, that it is restrictive and contains unnecessary details.Keywords
Metaphor, Preschool Education, Preschool Education Program.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri