Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNDE DUYGU YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
(EMOTION MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN SCHOOL MANAGERS )

Author : Murat ALTIN  ; Muhammed KOÇ; Zülfü ÖZKAN; Muhammed KAPLAN & Murat SUBATAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1960-1976
    


Summary

Örgütlerin değişim gösteren çağa ayak uydurmaları kolay olmamaktadır. Özellikle günümüzde kullanılan klasikleşmiş yönetici tavırlarıyla örgütlerin değişen çağa uyum sağlamaları ve değişime ayak uydurmaları mümkün değildir. Beceri ve bilginin yanı sıra çalışanların duygu ve düşüncelerinin de önem kazanmış olduğu bu dönemde yönetim anlayışında yönetici bireylerin önemi artış göstermektedir. Gelişen yaşam şartları ile birlikte yöneticiler var olan rollerinin yanı sıra aynı anda iyi bir duygu yöneticisi olmaları gerekmektedir. Yönetici ve yönetim başarısı günümüzde sağlam insan ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri hedeflere ulaşabilmek için iyi yönetebilmekle mümkün olabilmektedir. Eğitim kurumlarında başarıya ulaşabilmek için makine değil insanların kullanıldığı bilinmektedir. Eğitim örgütlerinde başarıya ulaşma sürecinde bireylerin duygusu, coşkusu ve heyecanı oldukça önemli öğelerdir. Okullarda bulunan yöneticilerin bulundukları konum açısından örgütün hedefe ulaşabilmesi adına oldukları sürecin tamamını etkileyen pozisyonda olmalarından dolayı eğitim kurumlarındaki yöneticilerin gösterdikleri duygu yönetimi davranışları bireylerin motivasyon ve örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygusal yönetim düzeyleri üst seviyelerde olması, bireylerin iş doyumu, iş verimi ve verilen hizmetin kalitesini artırarak örgütsel bağlılığı da sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Okul Yöneticisi, Duygu Yönetimi, Örgütsel Bağlılık

Abstract

It is not easy for organizations to keep up with the changing age. It is not possible for organizations to adapt to the changing age and keep up with the change, especially with the classical managerial attitudes used today. In this period, in which the feelings and thoughts of the employees have gained importance as well as skills and knowledge, the importance of executive individuals in the understanding of management increases. Along with the developing living conditions, managers need to be a good emotion manager as well as their existing roles. Manager and management success is possible today by establishing strong human relations and managing these relations well in order to reach the goals. It is known that people, not machines, are used to achieve success in educational institutions. Emotion, enthusiasm and excitement of individuals are very important elements in the process of achieving success in educational organizations. It is possible to say that the emotion management behaviors of the administrators in educational institutions have an effect on the motivation and organizational commitment of the individuals, since the administrators in the schools are in a position to affect the entire process in order for the organization to reach the goal in terms of their position. It is thought that the high levels of emotional management of the administrators working in educational institutions can also provide organizational commitment by increasing individuals' job satisfaction, work efficiency and the quality of the service provided.Keywords
School Administrator, Emotion Management, Organizational Commitment

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri