Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK BECERİLERİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF STUDIES ON TECHNOLOGICAL LEADERSHIP SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS )

Author : Yalçın UÇAK  ; Hibet DÜŞÜNCELİ; Çoşkun BULUT; Muhammmet Masuk TÜRK & Nizam BİÇER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2024-2034
    


Summary

Bu çalışma 2000-2012 yılları arasında Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Becerilerine İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi konusunda yapılmış makale çalışmalarının içerik analizini içermektedir.2019-2020 ilk altı ayı içinde yapılan bu çalışmada toplam 15 araştırmanın olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre ilk çalışmanın 2000 yılında yapıldığı,çalışmaların en fazla 2012 yılında yoğunlaştığı, çalışmaların tümünün makale şeklinde ve Türkçe olarak hazırlandığı, ağırlıklı olarak ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim okullarındaki yöneticilere yönelik yapıldığı,araştırma örneklerinin en fazla lisans mezunlarından oluştuğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.Araştırma betimsel tarama modellerinden nitel veri modelinde yapılmıştır. Araştırmada, daha çok içerik analizi betimsel olarak değerlendirilmiştirKeywords
Teknoloji, Teknolojik Liderlik, Okul Yöneticisi, Okul Müdürleri Teknoloji Yönetimi

Abstract

This study includes content analysis of article studies on the Evaluation of Studies on Technological Leadership Skills of School Administrators of school principals between 2000-2012. In this study carried out in the first six months of 2019-2020, it was observed that there were 15 studies in total. According to the findings, it was concluded that the first study was carried out in 2000, the studies concentrated most in 2012, all the studies were prepared in the form of articles and in Turkish, and the research examples were mostly made up of undergraduate graduates. The research was done in qualitative data model, which is a descriptive survey model. In the research, mostly content analysis was evaluated descriptively.Keywords
Technology, Technological Leadership, School Manager, School Principals Technology Management.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri