Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İPEK YOLU EKONOMİSİNDE DİN, DİL, KÜLTÜR-SANAT FAKTÖRÜ
(RELIGION, LANGUAGE, CULTURE-ART FACTOR IN SILK ROAD ECONOMY )

Author : Filiz KUTLUAY TUTAR  & Ramazan AYDIN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 13
Page : 51-62
586    467


Summary

İpek yolunun varlığı geçmişten günümüze birçok toplumu ekonomik, dini, askeri ve sosyo-kültürel açıdan etkilemiştir. İpek yolu coğrafyasında kabul edilen dinler ve Türk topluluklarının benimsediği dinler, kültür-dil faaliyetleri ele alınmıştır. Çoğu kez İpek yolunun yeterli olmadığı zamanlarda kullanılan alternatif yolların varlığından bahsedilerek İpek yolunu tamamlayıcı özellikte olduklarını görmekteyiz. Çalışmamızın amacı İpek yolunun etkisinin günümüze kadar kalmasını sağlayan farklı dinlerin, dillerin, sanat ve zanaat faaliyetlerinin bir arada bulunmasıyla oluşan mozaiğin sergilenmesidir. İpek yolu ekonomisinin canlı kalmasındaki etmenler İpek yolu ekonomisini ayakta tutan toplumların dini ve kültürel yapısının kaynaşmasıyla olmuştur. Burada İpek yolunda inanılan dinler, kültürel faaliyetler, edebi eserler incelenerek İpek yolu ekonomisine sağladığı katkıları görmek hedeflenmiştir. Türklerin İslamiyet’in tesirinde kalarak yazdığı ilk eser ve onu takip eden eserlerin İpek yolu güzergahında yazılmasının önemine değinilmiştir. İpek yolu istikametinde ekonomik gücünü hissettiren Çin, Hindistan, İran, Türk devletleri, Mısır ve Roma’nın bu iktisadi yoldaki etkileşimleri günümüzde de önemini korumaktadır. Çalışmanın sonucunda İpekyolu’ndaki ülkelerin çeşitliliği o bölgelerin imkanını azaltmamış bilakis zenginliğini artırmış, uyumlu bir kültürel alışveriş sağlamıştır.Keywords
İpek yolu, Ekonomi, Din, Dil-Kültür

Abstract

The existence of the Silk Road has affected many societies from the past to the present day in terms of economic, religious, military and socio-cultural aspects. The religions accepted in the Silk Road geography and Turkish the religions, cultural and linguistic activities adopted by their communities are discussed. We see that there are many alternative ways to be used when the Silk Road is not enough, and that they are complementary to the Silk Road. The aim of our study is to exhibit the mosaic formed by the coexistence of different religions, languages, arts and crafts activities that keep the Silk Road effect until today. The factors behind the survival of the silk road economy have been the fusion of the religious and cultural structure of the societies that maintain the Silk Road economy. The aim of this course is to examine the religions, cultural activities and literary works which are believed to be on the Silk Road. The importance of writing the first work written by the Turks under the influence of Islam and the following Works on the Silk Road route were mentioned. Chinese, Indian, Iranian, Turkish states, Egypt and Rome’s interactions on this economic path, which have felt their economic strength in the direction of the Silk Road, still maintain their importance today. As a result of the study, the diversity of the countries in the Silk Road did not diminish the opportunities of those regions, but increased their wealth and provided a harmonious cultural exchange.Keywords
Silk Road, Economy, Religion, Language-Culture

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri