Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTALYAN SİYASETİNDE DİJİTAL MEDYA DESTEKLİ SIRA DIŞI BİR POPÜLİST PARTİ DENEYİMİ: BEŞ YILDIZ HAREKETİ
(THE FIVE STAR MOVEMENT AS AN INTERESTING POPULIST PARTY EXPERIENCE WITH DIGITAL MEDIA SUPPORT )

Author : Sami ZARİÇ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2015-2023
    


Summary

İtalya son dönemde bazı ekonomik ve siyasi sıkıntılardan dolayı yeni siyasi hareketlerin çıkışına şahit olmaktadır. Son dönemde ortaya çıkan bu hareketlerin en güçlüsü Beş Yıldız Hareketi olmuştur. İnterneti çok başarılı kullanan bu hareket özellikle 2018 seçimlerinde en başarılı parti olmuş ve en güçlü hükümet ortağı olmuştur. İtalya’da doğan ve yönetimde bu noktaya gelmeyi başaran böyle bir hareketin hikâyesinden diğer ülkeler açısından da alınması gereken birtakım dersler bulunmaktadır. Bu çalışmayla dijital medyanın güçlenmesiyle beraber ortaya çıkan örnek bir hareket olarak İtalya’daki Beş Yıldız Hareketi incelenmiştir. Böylece bu tarz siyasal hareketlerin ne tür özellikler barındırıp siyasal hayata etki edebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.Keywords
Beş Yıldız Hareketi, popülizm, internet, İtalya, Grillo.

Abstract

Italy is witnessing the emergence of new political movements due to some economic and political challenges. The most powerful of these movements has been the Five Star Movement. This movement, which used the Internet very intensively, has been the most successful party in the 2018 elections. There are a number of lessons to be learned from the story of such a movement. With this study, the Five Star Movement was examined as an exemplary movement that emerged with the strengthening of digital media. Thus, it has been tried to put forward what kind of features such political movements may have.Keywords
Five star movement, populism, internet, Italy, Grillo.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri