Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE VE FRANSA EĞİTİM SİSTEMLERİNDEKİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF TEACHER TRAINING AND APPOINTMENTS IN TURKEY AND FRANCE EDUCATION SYSTEMS )

Author : Aziz BULUT  ; Zeynal KIRAÇ; Süleyman TEKDEMİR; Abdullah YAŞAR & Özlem URİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 2035-2045
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye ve Fransa eğitim sistemlerindeki öğretmen yetiştirme ve atamalarını karşılıklı olarak incelemektir. Bu amaçlar çerçevesinde; Türkiye ve Fransa eğitim sistemlerindeki öğretmen yetiştirme ve atama genel faktörlerini, eğitim sistemlerinin ilkelerini toplumun bu sistemler için belirledikleri amaçları ve sistemin teşkilat yapılanmasını incelenmiştir. Bu sistemler içinde yer alan eğitim personellerinin atanması ve yetiştirilmesi konuları incelenmiştir. Bu araştırmada kullanılan sayısal veriler Türkiye eğitim sistemi için Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sayfasından, Fransa eğitim sistemi için Fransa ana vatanı resmi sayısal verilere dayanmaktadır. Ana vatan ile ilgili sayısal verilere ulaşılamayan verilerde deniz ötesi şehirlerin ve deniz aşırı toprakların sayısal verileri kullanılmıştır. Bu araştırma neticesinde: Fransa’da öğretmenlik bir meslek haline gelmiştir, Türkiye de ise bunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılmak ile beraber bir arayış söz konusudur. Fransa da öğretmen hem sayısal olarak hem de nitelik olarak bir doygunluğa ulaşmış iken, Türkiye’de hem nitelik hem nicelik anlamı ile sorunlar yaşanmaktadır. Fransa’da Öğretmenler farklı yollardan atanmasına rağmen Türkiye’de son yıllarda sürekli sistem değişikliğine gitmektedir. Fransa’da öğretmen için yoğun bir hizmet içi eğitim yapılmakta ancak Türkiye’de hizmet içi eğitimler büyük oranda isteğe bağlı kılınmıştırKeywords
Karşılaştırmalı eğitim, öğretmen yetiştirme, Türkiye, Fransa.

Abstract

The main aim of this research is to examine the training and appointment of teachers in the education systems of Turkey and France. Within the framework of these objectives, the general factors of teacher training and appointment in Turkey and France education systems, the principles of education systems, the goals of society determined for these systems, and the organizational structure of the system were examined. The issues of appointment and training of the training personnel involved in these systems were examined. The numerical data used in this study are based on the official numerical data of the French homeland for the French education system from the official web page of the Ministry of Education of the Republic of Turkey for the education system. Numerical data of trans-sea cities and overseas territories were used in the data that could not be obtained from the numerical data related to the motherland. As a result of this research: teaching has become a profession in France, and in Turkey, there is a search along with trying to create a infrastructure for it. In France, the teacher has reached a saturation both numerically and qualitatively, while in Turkey there are problems with both quality and quantity meaning. Although teachers are appointed in different ways in France, Turkey has been constantly changing the system in recent years. In France, there is intensive in-service training for teachers, but in-service training in Turkey is largely optional.Keywords
Comparative education, teacher training, Turkey, France

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri