Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YETİŞKİNLERDE SAVUNMA MEKANİZMALARININ, BAĞLANMA STİLLERİ VE BİLİŞSEL ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMİNİNG THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT STYLES AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF DEFENSE MECHANISMS TO ADULTS )

Author : Nezahat Nurşah YAZGAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 14
Page : 150-159
157    158


Summary

Kişi yaşamında önemli bir yeri olan savunma mekanizmaları aynı zamanda bağlanma stillerini etkileyebilmektedir. Bağlanma yaygın olarak kaygı azalmasının bir aracı olarak görülür ve bireyin rahatlık ve güvence arayabileceği bir üs olarak algılanır. Dolayısıyla içsel savunmada ilgili mekanizma ve bağlanma tarzı arasındaki ilişki de açık bir şekilde artar. Bu doğrultuda kişiler, güvensizlik duygularını hafifletmeye yönelik mekanizmalar geliştirir. Bireylerin karşılaştıkları olaylara esnek olmayan biliş yapısıyla tepki vermesi, onların psikolojik yönden olumsuz etkilenmelerine yol açabilmektedir. Bu araştırmada, yetişkinlerdeki savunma mekanizmalarının bağlanma stilleri ve bilişsel esnekliği nasıl ve ne yönde etkilediği değerlendirilmiştir.Keywords
Savunma mekanizmaları, bağlanma, bağlanma stilleri, bilişsel esneklik

Abstract

Defense mechanisms which are crucial in people’s life could effect attachment styles at the same time. Attachment is seen as a tool of reducing anxiety and perceived as a base that the individual can search for comfort and assurance. Consequently the relationship between related mechanism in internal defense and attachment style increase explicitly. Accordingly, People develop mechanisms that can ease their feeling of insecurity. Individual’s respondings with inflexible cognitive structures which they give against occasions that they had i may effect them in psychologically negative way. In this research, how defense mechanisms in adulthood effect attachment styles and cognitive flexibility is evaluated.Keywords
Defense mechanisms, attachment, attachment styles, cognitive flexibility

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri